Dagsorden

5. mødedag, tirsdag den 17. marts 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 90
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 108
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)
(Teknisk ændring og hjemmel til konfiskation i regler fastsat i medfør af inatsisartutloven)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)