Dagsorden

14. mødedag, tirsdag den 21. april 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 72
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse)
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes død fremover får mulighed for at få betalt en rejse til begravelse i Grønland én gang årligt.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut til FM2016 pålægges at udarbejde forslag til ændring af relevant lovgivning, således husstande med en årlig husstandsindkomst under 400.000 kr. fritages for betaling af kost og logi på patienthjem for medrejsende pårørende.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 115
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at familiemedlemmer til patienter med en akut sygdom, som indlogeres på Patienthjemmet i København, fra og med 2016 kan få opholdsudgifter, i forbindelse med opholdet på patienthjemmet, dækket af det offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)