Dagsorden

24. mødedag, fredag den 20. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2016.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)