Dagsorden

22. mødedag, torsdag den 7. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 101
Pkt.101 og 27 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 80
Ændringsforslaget er vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlings- og strategiplan, der skal fremsættes senest til Inatsisartut's forårssamling 2014, der har til formål at få flest af indbyggerne i Grønland til at kunne tale grønlandsk.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 117
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at tiltræde Nordisk konvention om so-cial sikring.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 67
Ændringsforslag og forslaget er Forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at påbegynde for undersøgelse og efterfølgende businesscase i overensstemmelse med gælds- og investeringsstrategien for en mulig anlæggelse af en lufthavn i Tasiilaq. Arbejdet skal være afsluttet så igangsætningen af projektering af lufthavnen kan ske i finansåret 2015.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2012, rekommandationen lyder som følger: Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at tage initiativ til at forstærke landenes samarbjede omkring arktiske anliggender, samt at arbejde for at lave en fælles vestnordisk strategi om Arktis, på de områder hvor landene har fælles interesser og hvor de kan blive enige om sådan en strategi. Rådet anmoder også regeringerne om, at landenes udenrigsministre mødes jævnligt for at diskutere arktiske anliggender samt andre fælles vestnordiske interesser årligt alternativt hvert andet år. Mødet bedes så vidt muligt afholdes i forbindelse med Vestnordisk Råds årsmøde.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af oprettelse af et frivilligt beredskab i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 56
Pkt. 31 og 56 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Staten med henblik på afdækning af muligheder og interesse for en eventuel etablering af et landbaseret og maritimt frivilligt beredskabskorps i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 103

Imm./pkt.: 74
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland således, at overtrædelser kan medføre foranstaltning og konfiskation af det anvendte våben.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 64
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at rettigheder i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning: om Grønlands Selvstyres udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)