Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 5. oktober 2011, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00.
( Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om de tiltag, som Grønlands Selvstyre vil skulle gennemføre for at kunne leve op til kravene i FN's handicapkonvention. Redegørelsen skal udgøre et egnet grundlag for den videre proces hen imod en ratificering af konventionen, og skal forelægges for Inatsisatut inden udgangen af 2012.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen. Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 64
2. beh. FM 2012/17
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afsætte midler til en grønlandsksproget programserie der skal sætte fokus på, hvordan samspillet mellem motion og kostvaner kan give en bedre livskvalitet såvel fysisk som mentalt.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)