Dagsorden

19. mødedag, onsdag den 26. oktober 2011, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00.
( Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 53
Bortfaldt, da 13 stemte for 13 imod jvf. § 46 stk. 2
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2012 at udarbejde en redegørelse vedr. det eksisterende valg-systems betydning for det repræsentative demokrati, særligt med henblik på at afdække fordele og ulemper ved bibeholdelsen af en enkelt valgkreds.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om de tiltag, som Grønlands Selvstyre vil skulle gennemføre for at kunne leve op til kravene i FN's handicapkonvention. Redegørelsen skal udgøre et egnet grundlag for den videre proces hen imod en ratificering af konventionen, og skal forelægges for Inatsisatut inden udgangen af 2012.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen. Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut udarbejder en handlingsplan for behandling af ofre for seksuel misbrugte voksne.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
Pkt. 49 og 54 behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om den gældende lovgivning vedr. salg og udskænkning af alkoholholdige drikkevarer.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 54
Pkt. 49 og 54 behandles i sammenhæng
I de seneste 30 år er forbruget af alkohol mærkbart formindsket i samfundet, der dog stadigt bærer præg af negative følgevirkninger fra alkoholmisbrug. Hvilke alkoholpolitiske tiltag forestiller vi os i fremtiden - her tænker vi både på forslag der skal fastholde den faldende tendens i salget af alkohol og forslag der kan bidrage til en øget liberalisering af alkohollovgivning, f.eks. omkring lukketider.
(Medlemmer af Inatsisartut Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit og Andreas Uldum, Demokraatit)