Dagsorden

13. mødedag, torsdag den 13. oktober 2011, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 113
Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 102
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om koncession til sportsfiskeri.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 105
Forslag til: Inatsisartutlov nr. yy af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)