Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 4. May 2023, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 82
1. beh. 8/11-2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilbyde ufrivilligt barnløse IVF- og ICSI-behandling i Danmark, hvor alle udgifter til rejse, ophold, undersøgelser og behandling afholdes af Sundhedsvæsenet. Dette med henblik på at hjælpe ufrivilligt barnløse med at få børn til gavn og glæde for familierne og for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 83
1. beh. 17/11-2022
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 84
1. beh. 8/11-2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge fordele og ulemper ved at etablere partnerskabsaftaler mellem sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner i Grønland og Danmark. Partnerskabsaftalerne skal sikre adgang til en lokalt forankret onlinebaseret efteruddannelses- og kursusaktivitet. Dette skal udmønte sig i, at samfundets behov for flere medarbejdere lokalt rundt i landet med specialkompetencer i social- og sundhedssektoren bliver imødekommet. Arbejdsgruppen skal være færdig med sit arbejde til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 87
1. beh. 9/11-2022
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 61
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Erhvervs- og Råstofsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, lovforslaget skal fastsætte krav til, at tilflyttere sikres bedre muligheder for at lære om grønlandsk kultur, sprog og værdier. Inatsisartutloven skal senest fremlægges til Inatsisartut under EM2024. Naalakkersuisut skal i det lovforberedende arbejde, ligeledes rette henvendelse til Rigsmyndighederne om, at der samtidigt sker en ikraftsættelse af en integrationslov for Grønland.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 103
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede en dialog med kommunerne om, hvorledes det bedst kan sikres, at personer, der søger sygdomsbetinget jobsøgningsydelse, ikke står uden midler til at dække deres udgifter i perioden frem til en afgørelse foreligger.
Medlemmet for Inatsisartunut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 130
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for, at forbedre borgernes muligheder i bygder og yderdistrikter til at optage lån til at opføre medbyggerhuse, samt genåbne muligheden for at optage lån til selvbyggerhuse.
Arbejdet skal være færdiggjort til FM 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´