Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 17. May 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og lov om statens tjenestemænd i Grønland (Digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v.)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at give børn under 18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb, samt forældre/værger hertil, et retskrav på øjeblikkelig psykologhjælp. Redegørelsen, som skal skitsere mulige modeller og afdække forudsætningerne herfor, herunder de økonomiske og administrative konsekvenser, skal senest forelægges Inatsisartut i forbindelse med EM2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 30
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man sikrer bedst mulig service for fødende og deres familie i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 36
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan offentligt ejede virksomheder og institutioner kan animeres til at forbruge mere af kød af narhval og hvidhval fanget af erhvervsfangere?
Siumuts Inatsisartut gruppe