Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Vestnordisk Råds årsmøde 2019
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
1. Årsmødet åbnes af Rådets formand, Vivian Motzfeldt
2. Godkendelse af medlems- og deltagerliste
3. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af regler for vestnordisk topmøde
Parlamentformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 2
Parlamentsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 3
5. Indlæg fra samarbejdsminister og folkevalgte gæster

Imm./pkt.: 4
6. Beretninger fra delegationsformændene

Imm./pkt.: 5
7. A Om temakonferencen 2019 og dets emne – De vestnordiske lands stilling i den nye geopolitiske virkelighed

Imm./pkt.: 6
7. B Hvordan styrkes det vestnordiske samarbejde? Hvad er Rådets holdning?

Imm./pkt.: 7
7. C Det arktiske regerings- (AC) og parlamentssamarbejde (SCPAR)

Imm./pkt.: 8
7. D Vestnorden i Arktis

Imm./pkt.: 9
8. Debat med præsentationer fra ikke folkevalgte deltagere

Imm./pkt.: 10
8. B Beretning fra generalsekretæren
8. C Virksomheds- og budgetplan 2020 (Kun Rådets medlemmer)

Imm./pkt.: 11
7. E Fiskeri og bæredygtig udnyttelse af havets levende ressourcer

Imm./pkt.: 12
7. F Uddannelse

Imm./pkt.: 13
7 G Turisme og Infrastruktur

Imm./pkt.: 14
7 H Kultursamarbejdet i Vestnorden

Imm./pkt.: 15
7. I Øvrige emner som Rådets medlemmer beslutter at tage op

Imm./pkt.: 16
9. Introduktion af nye indkomne rekommandationer

Imm./pkt.: 17
10. Præsentation af interne beslutninger

Imm./pkt.: 18
11. Afstemning om indkomne forslag, først reks., siden interne forslag

Imm./pkt.: 19
12. Afstemning om at afskrive eller beholde ældre rekommandationer

Imm./pkt.: 20
13. Godkendelse af regnskab

Imm./pkt.: 21
14. Valg af Præsidium (Rådsformand og 2 næstformænd) og
Valg af revisor

Imm./pkt.: 22
15. Den tiltrædende formands indlæg

Imm./pkt.: 23
16. Godkendelse af Virksomheds- og budgetplan 2020

Imm./pkt.: 24
17. Næste møder

Imm./pkt.: 25
18. Eventuelt

Imm./pkt.: 26
4. Vestnordisk topmøde
Temadebat med de vestnordiske udenrigsministre.
Tema: ”Vestnorden og havet“
Debat mellem Rådets medlemmer og ministre