Dagsorden

1. mødedag, tirsdag den 22. October 2019, kl. 09:30
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
1. Årsmødet åbnes af Rådets formand, Vivian Motzfeldt
2. Godkendelse af medlems- og deltagerliste
3. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af regler for vestnordisk topmøde
Parlamentformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 26
4. Vestnordisk topmøde
Temadebat med de vestnordiske udenrigsministre.
Tema: ”Vestnorden og havet“
Debat mellem Rådets medlemmer og ministre

Imm./pkt.: 3
5. Indlæg fra samarbejdsminister og folkevalgte gæster

Imm./pkt.: 4
6. Beretninger fra delegationsformændene

Imm./pkt.: 5
7. A Om temakonferencen 2019 og dets emne – De vestnordiske lands stilling i den nye geopolitiske virkelighed

Imm./pkt.: 6
7. B Hvordan styrkes det vestnordiske samarbejde? Hvad er Rådets holdning?

Imm./pkt.: 7
7. C Det arktiske regerings- (AC) og parlamentssamarbejde (SCPAR)

Imm./pkt.: 8
7. D Vestnorden i Arktis