Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 24. marts 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslaget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om integration. Redegørelsen skal belyse, i hvilket omfang indførelsen af en ret til at tilegne sig grønlandsk, jf. § 5, stk. 1, i inatsisartutloven om sprogpolitik, har haft en effekt, og om denne effekt i givet fald kan betragtes som tilfredsstillende. Hvis ikke, skal redegørelsen belyse de barrierer, som ligger til grund for den manglende eller utilstrækkelige effekt. Redegørelsen skal med bag-grund heri udmunde i anbefalinger om, hvorvidt (og i givet fald hvorledes) retten til at tilegne sig sprog bør udmøntes i en bekendtgørelse med hjemmel i lovens § 5, stk. 2. Samtidig skal redegørelsen vurdere, hvorvidt der er behov for at fastsætte tilsvarende regler vedrørende en ret til at tilegne sig viden om Grønlands samfundsforhold, kultur, traditioner, samt sociale normer og værdier.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut pålægges til efterårssamlingen 2015 at udarbejde en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende byggeri af et nyt medborgerhus med lægeklinik i Nuussuaq ved Upernavik.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 63
2. beh. EM 2015
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at meddele Nukissiorfiit, at virksomheden skal ændre sit takstblad således at det fremover er el-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige el, samt at det er vand-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige vand og ikke som nu, hvor det er fjernvarme-kunderne i fortrinsvis Nuuk der betaler rabatten til fiskeindustrien.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)