Dagsorden

27. mødedag, torsdag den 21. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et debatoplæg om etablering af geografiske zoner, hvor samfundet aktivt ønsker at fremme udvikling af mineralske råstoffer og andre geografiske zoner, hvor der af hensyn til miljø, fritidsmuligheder, eksisterende erhverv eller lignende ikke ønskes mineralaktiviteter. Debatoplægget skal danne grundlag for en bred debat, der både involverer befolkningen, interessegrupper og beslutningstagere. Debat-oplægget skal være færdigt inden forårssamlingen 2016.
(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 138
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan en mere ensartet anvendelse af bestemmelserne om bygdebestyrelsesmedlemmers ansvar og beføjelser opnås i alle fire kommuner.
(Inatsisartunut ilaasortat Sara Olsvig og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 140
Forslag til forespørgselsdebat om hvilket beregningsgrundlag og hvilket formål der skal være for en ny udligningsordning mellem kommunerne.
(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)