Dagsorden

21. mødedag, tirsdag den 5. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 72
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse)
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en projektplan til opførelse af et overdækket "National stadion". Projektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende opførelse og drift af stadionet og skal fremlægges senest i forbindelse med EM2016.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov om Fiskerifinansieringspulje, således at fiskeritilladelser og licenser fremover ikke bortfalder ved udbetaling af ophugningstilskud.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det vil være i Selvstyrets interesse, at der bliver oprettet en investeringsfond for Grønland med indskud fra eksempelvis den danske stat og de danske pensionskasser. Formålet med fonden skal være et tiltrække udenlandsk kapital til fremadrettede erhvervsaktiviteter inden for råstoffer, turisme, fiskeri og anlæggelse af nødvendig infrastruktur.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)