Dagsorden

20. mødedag, mandag den 4. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at undersøge mulighederne for, at hjemmedialyse kan anvendes i Grønland, og at fremlægge en anbefaling herom senest på FM 2016.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 117
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder i Grønland mulighed for at etablere whistleblower-ordninger.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 141
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2014:
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at et valgt medlem af Vestnordisk Råd kan stille spørgsmål til medlemslandenes ministre i anledning af beretning eller meddelelse, der er afgivet til Rådet, eller i øvrigt om emner, som angår det vestnordiske samarbejde. Spørgsmål sendes til Vestnordisk Råds sekretariat som videresender til den pågældende minister. Ministeren henstilles til at svare på spørgsmål fra medlemmet, senest otte uger efter, at den, som spørgsmålet er stillet til, har fået det i hænde.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 142
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2014:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at samarbejde omkring tiltag der skal reducere udledningen af svovlpartikler i skibstrafikken. Landene opfordres til at udvikle og implementere strategier for effektiv og miljøskånsom energiudnyttelse ved at stille krav om anvendelse af brændstoffer der forurener mindre, og at der anvendes udstyr der fjerner svovlpartikler i fartøjernes udstødning indenfor det havgående fiskeri og søtransporten.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)