Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 13. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 154
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering, til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante fagper-soner, som får til opgave at kortlægge de fælles gevinster der kunne være ved, at de tre lande indgår en frihandelsaftale og ved etablering af et vestnordisk handelsråd.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 156
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, til at styrke det fiskeripolitiske samarbejde i Vestnorden ved at udnytte de store fordele som Vestnorden har som fiskeriregion. Det anbefales, at de tre regeringer afdækker hvordan landene kan øge samarbejdet indenfor fiskerisektoren og fremlægger resultatet ved en fælles redegørelse til Vestnordisk Råd.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 62
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 111
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at genoptage og færdiggøre arbejdet på den redegørelse, som et enigt Inatsisartut under EM 2011 vedtog skal danne grundlaget for en beslutning om nedsættelse af en grundlovsforberedende kommission.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 138
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest ved udgangen af 2016 at etablere en Grundlovsforberedende kommission, som har til opgave at udarbejde et forslag til Grundlov for Grønland til forelæggelse for Inatsisartut.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen Siumut)