Dagsorden

7. mødedag, torsdag den 8. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 120
1. beh. 15/4-2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 121
1. beh. 15/4-2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Rå-stoffond, således at fonden først igangsættes efter at Inatsisartut for 2. år i træk godkender et landskasseregnskab, hvori råstofindtægterne i regnskabsåret udgør mere end 10 millioner kroner. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar året ef-ter, eller på et tidligere tidspunkt efter Naalakkersuisuts bestemmelse. Det nævnte beløb på 10 millioner reguleres i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris - og lønindeks på Inatsisartuts finanslov det gældende år.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 122
1. beh. 15/4-2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest ved FM2016 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5.december 2008 om Grønlands Råstoffond således at Landstingslov om Grønlands Råstoffonds definition af råstofindtægter afsondres fra Selvstyrelovens definitioner af råstofindtægter. Ændringsforslaget bør formuleres således, at det sikres at fysiske aktiver som eksempelvis oliespildsbekæmpelsesudstyr, bygninger eller andre anlæg og udstyr ikke medregnes som en råstofindtægt i Grønlands Råstoffonds indtægtsdefinition.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)