Dagsorden

4. mødedag, fredag den 2. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 162
2. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af Retsplejelov for Grønland. (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager mv.)
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)