Dagsorden

27. mødedag, fredag den 27. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 147
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx yy 2015 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
(Arbejdsgivers anvendelse af jobportalen)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 165
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov om arbejdsformidling m.v.
(Øget anvendelse af mobilitetsfremmende ydelser)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut anmoder den danske stat om at indhente erfaringer om hvilke specifikke konsekvenser den danske fremdriftsreform på uddannelsesområdet har for grønlandske studerende i Danmark, der er berettiget til dansk uddannelsesstøtte.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 43
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde 10-20 årige anlægsplaner for hele landet, opdelt på mindst kommuneniveau og udarbejdet i samarbejde med kommunerne. Anlægsplanerne skal indeholde selvstyrets og kommunernes anlægsarbejder, således der kan ske en reel prioritering og planlægning i såvel kommuner som hos de udførende entreprenører samt udlægges eventuelle opgaver til kommunerne at gennemføre.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse til Inatsisartut vedrørende den mulige hjemtagning af de i bilag 1 til selvstyreloven anførte områder. Redegørelsen, der skal forelægges Inatsisartut senest på FM2018, skal for hvert enkelt område redegøre for følgende:
a. Hvad koster området Staten at drive i dag, og hvad vil det koste Grønland at drive området forsvarligt?
b. Hvilke forudsætninger skal opfyldes, såfremt Grønlands Selvstyre på forsvarlig vis skal kunne varetage driften af området?
c. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved en hjemtagelse af området?
d. Anser Naalakkersuisut hjemtagelsen af området som en opgave, der bør prioriteres på kort, mellemlangt eller langt sigt?
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 117
1. beh. 4/5-2015
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Lovudvalget vedtaget.

Imm./pkt.: 109
1. beh. 29/4-2015
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Lovudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en specialiseret enhed hos skattemyndighederne med henblik på at afsløre økonomisk kriminalitet blandt andet relateret til handel med euforiserende stoffer, dette ved gennemførelse af øget ligningsmæssig indsats, herunder ved samkøring af eksisterende registre og fagsystemer, således at indkomster og aktiver som er erhvervet på ulovlig vis kan blive afsløret.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 135
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forespørgselsdebat om, hvordan indsættelsen af indhandlingsfartøjer med forarbejdning ombord ("produktionsskibe") kan fremmes, således at beskæftigelsen og udviklingen i fiskerierhvervet styrkes.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 26
Forespørgselsdebat om, hvordan vi i højere grad end i dag kan styrke forebyggende og udredende indsatser således, at antallet af seksuelle overgreb mod børn kan blive væsentligt nedbragt.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)