Dagsorden

23. mødedag, torsdag den 19. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN's konvention om handi-cappedes rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siumut)

Imm./pkt.: 41
Pkt. 27 og 41 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremme, at rettigheder i FNs Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at godkende ikrafttrædelsen af kongelig anordning af Lov om Geodatastyrelsen, Lov nr. 1392 af 21/12/2012 (frigivelse af Danmarks nuværende og fremtidige geografiske grunddata om Grønland).
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 103
Ændringsforslag fremsat af Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2016 at fremlægge en redegørelse om forskellige muligheder for certificering af grønlandske ædelsten.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 154
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering, til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af relevante fagper-soner, som får til opgave at kortlægge de fælles gevinster der kunne være ved, at de tre lande indgår en frihandelsaftale og ved etablering af et vestnordisk handelsråd.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 166
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet. Den oprindelig forslag vedtaget.
Forslag til inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte den danske regering med henblik på, at rigsfællesskabet indleder drøftelser med de Canadiske og Islandske myndigheder angående hjemtagelse af administrationen af luftrummet over Nordatlanten og Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut, Anders Olsen, Tillie Martinussen, Jens-Erik Kirkegaard, Kalistat Lund og Ane Hansen)

Imm./pkt.: 156
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, til at styrke det fiskeripolitiske samarbejde i Vestnorden ved at udnytte de store fordele som Vestnorden har som fiskeriregion. Det anbefales, at de tre regeringer afdækker hvordan landene kan øge samarbejdet indenfor fiskerisektoren og fremlægger resultatet ved en fælles redegørelse til Vestnordisk Råd.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslagtil forespørgselsdebat: Hvorledes styrker vi menighedsrepræsentationen? og hvordan kan vi skabe større interesse herfor?
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)