Dagsorden

16. mødedag, torsdag den 5. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 65
2. beh. FM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering, med henblik på nedsættelse af et grønlandsk/dansk udvalg på administrativt niveau, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes og hvordan Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler kan genforhandles, således at forsvarsaftalekomplekset og den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland i højere grad kommer Grønland kommer til gavn.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 90
2. beh. FM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en evaluering af Forsvarsaftalen af 1951 og efterfølgende relevante tillægsaftaler for Inatsisartut (eller såfremt fortrolighedshensyn nødvendiggør dette: for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg). Evalueringen skal indeholde en vurdering af de i aftalen for Grønland relevante politisk-økonomiske elementer, foruden en afklaring af Selvstyrets beføjelser og kompetence ift. aftalen inden for rammen af Rigsfællesskabet.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 155
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands regering til at udarbejde en analyse, hvis formål er at kortlægge mulighederne for en fælles langsigtet strategi indenfor transport- og infrastrukturområdet i Vestnorden, så regionen står stærkere i en øget international konkurrence i Arktis.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 49
(Punktet bliver overtaget af Demokraternes Inatsisartutgruppe)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte en undersøgelse, der skal redegøre for antallet af studerende, der indenfor en periode på op til 10 år ikke vender hjem efter endt uddannelse udenfor Grønland, samt kortlægge de faktorer, der medfører, at de studerende ikke ønsker at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse. Undersøgelsen skal munde ud i en handlingsplan vedrørende et modtageapparat, der kan motivere de grønlandske studerende til at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse.
(Punktet bliver overtaget af Demokraternes Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 82
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at få gennemført en udredningsarbejde der skal belyse rekruttering og fastholdelse i Grønland. Udredningsarbejdet skal især have fokus på de for samfundet vital e arbejdspladser, eksempelvis sundhedsvæsenet, skolevæsenet, socialvæsenet m.m., ligesom det skal belyses hvilke tiltag der iværksættes for fastholdelse af borgere, som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Udredningsarbejdets resultat skal fremlægges for Inatsisartut senest under Inatsisartuts efterårssamling 2016.
(Medlemmer af Inatsisartut Steen Lynge aamma Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Råstofloven, således at der kun kan meddeles småskala tilladelse til efterforskning og udnyttelse til fysiske personer, der er fast bosiddende og har været fuldt skattepligtige og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 10 år.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)