Dagsorden

13. mødedag, torsdag den 22. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 165
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov om arbejdsformidling m.v.
(Øget anvendelse af mobilitetsfremmende ydelser)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut anmoder den danske stat om at indhente erfaringer om hvilke specifikke konsekvenser den danske fremdriftsreform på uddannelsesområdet har for grønlandske studerende i Danmark, der er berettiget til dansk uddannelsesstøtte.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 43
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde 10-20 årige anlægsplaner for hele landet, opdelt på mindst kommuneniveau og udarbejdet i samarbejde med kommunerne. Anlægsplanerne skal indeholde selvstyrets og kommunernes anlægsarbejder, således der kan ske en reel prioritering og planlægning i såvel kommuner som hos de udførende entreprenører samt udlægges eventuelle opgaver til kommunerne at gennemføre.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 45
2. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der kan bidrage til målrettede, veltilrettelagte og sammenhængende forløb for apopleksipatienter med behov for rehabilitering, herunder genoptræning.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)