Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 15. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at godkende ikrafttrædelsen af kongelig anordning af Lov om Geodatastyrelsen, Lov nr. 1392 af 21/12/2012 (frigivelse af Danmarks nuværende og fremtidige geografiske grunddata om Grønland).
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)