Dagsorden

11. mødedag, tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 33
Ændringsforslag fra Inuit Ataqatigiit forkastet. Forslaget i dets oprindelige form vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland og at øremærke afgiftsindtægterne på finanslovens hovedkonto 24.11.23, Miljøafgift på produkter til energifremstilling, til brug for fonden.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 117
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at tiltræde Nordisk konvention om so-cial sikring.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 67
Ændringsforslag og forslaget er Forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at påbegynde for undersøgelse og efterfølgende businesscase i overensstemmelse med gælds- og investeringsstrategien for en mulig anlæggelse af en lufthavn i Tasiilaq. Arbejdet skal være afsluttet så igangsætningen af projektering af lufthavnen kan ske i finansåret 2015.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)