Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 4. oktober 2011, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd således, at der ved udpegning til bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse sikres en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de af Naalakkersuisut udpegede.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 53
Bortfaldt, da 13 stemte for 13 imod jvf. § 46 stk. 2
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2012 at udarbejde en redegørelse vedr. det eksisterende valg-systems betydning for det repræsentative demokrati, særligt med henblik på at afdække fordele og ulemper ved bibeholdelsen af en enkelt valgkreds.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 43
Redegørelse om børne- og ungestrategien.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)