Dagsorden

1. mødedag, onsdag den 1. April 2020, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2020.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 18
Ændringsforslag fremsat af Demokraterne forkastet.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet