Dagsorden

1. mødedag, tirsdag den 9. april 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning, jf. forretningsordenens § 33, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2014 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat....................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2013.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)