Støtte til anskaffelse af fiskefartøjer.

22.12.2020

Inatsisartuts Revisionsudvalg har stillet spørgsmål til Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug på baggrund af en artikel i pressen med overskriften Toppolitikere købte fiskejoller for skatteydernes penge.

 

Artiklen vedrører støtte til nyanskaffelse af fartøjer over 6 meter givet efter Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje med senere ændringer.

 

Udvalget er tilfreds med at Naalakkersuisut har i gangsat en større undersøgelse af forvaltningen af støtteordninger hos Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Revisionsudvalget er af den opfattelse, at de svar som udvalget har modtaget fra Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart giver udvalget grund til at antage, at der er forekommer forskelsbehandling i forvaltningen.

 

Revisionsudvalget vil dog forholde sig afventende, indtil resultatet af forvaltningsundersøgelsen foreligger, og forventer derfor ikke at foretage yderligere tiltag i sagen før dette foreligger.

 

 

På vegne af udvalget

 

Erik Jensen

Formand for Revisionsudvalget

Mobil: (+299) 530408