Revisionsudvalget har modtaget indholdet af bankboksen og videresendt til kommentering hos Naalakkersuisut

17.12.2014

Revisionsudvalget har i mandags konstitueret sig og i den forbindelse modtaget

 

Undersøgelse af Naalakkersuisutmedlemmeres mellemværende med Selvstyret, perioden 2009-2012 af 3. november 2014 og

Opfølgning på Naalakkersuisutmedlemmers mellemværende med Selvstyret af 7. november 2014,

 

fra de af Inatsisartut valgte eksterne revisorer.

 

Udvalget har i den forbindelse afholdt møde med de eksterne revisorer med henblik på at få afdækket, hvorledes arbejdet har været udført samt hvorledes status var ved udskrivning af valget.

 

Undersøgelserne giver en masse svar, men stiller også en række spørgsmål og kommer endelig med en række anbefalinger. Revisionsudvalget har derfor besluttet at videresende resultaterne af undersøgelserne til Naalakkersuisut med henblik på deres stillingtagen til de rejste spørgsmål. Videre anmodes om, at få afklaret, hvilke tiltag Naalakkersuisut har taget og agter at tage for at undgå tilsvarende situationer kan opstå igen.

 

Revisionsudvalget har meddelt, at Naalakkersuisuts svar imødeses inden middag på Hellig tre konger. Når bemærkningerne modtages vil Revisionsudvalget forholde sig til disse.

 

 

Randi V. Evaldsen

Formand for Revisionsudvalget

 

For yderligere oplysninger kan formand for revisionsudvalget Randi V. Evaldsen kontaktes på mobil +299 54 72 12.