Naalakkersuisuts manglende involvering af Fiskeriudvalget må ophøre

17.12.2019

Status for arbejdet i Fiskerikommissionen er fornyligt offentliggjort i pressen og over for samfundet.

 

På den baggrund mener Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget, at det på ingen måde er acceptabelt, at Naalakkersuisut ikke har levet op til sine løfter om at involvere det ansvarshavende udvalg i Inatsisartut samt resten af Inatsisartut.

 

Endvidere har Naalakkersuisut hellere ikke overholdt deres løfte om, at Fiskeriudvalget som det første skulle få præsenteret Fiskerikommissionens arbejde. Lovens udarbejdelse kan ikke ske bag lukkede døre.

 

Den kommende lov er meget omfattende, derfor er det nødvendigt, at man politisk får sikret, at lovgiverne på et oplyst grundlag bliver delagtiggjort i arbejdet. Inatsisartut bør have god tid til at behandle den kommende omfattende lov, som berører mange fiskere og erhverv.

 

Efter Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets vurdering er der allerede begrænset tid til at medlemmerne af Inatsisartut kan indhente fyldestgørende oplysninger samt til vores arbejde i det relevante udvalg.

 

Der vil endvidere være meget begrænset tid til at foretage orientering, ikke bare af hensyn til forholdene indenlands, men også for at undgå negative konsekvenser for eksporten.

 

Udvalget skal kraftigt indstille til Naalakkersuisut om at fremlægge al arbejdet i Fiskerikommissionen i fortrolighed over for udvalget. Så vægtige og væsentlige opgaver kan ikke holdes hemmelige for Inatsisartuts ressortudvalg.

 

Vi indstiller til, at man over for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i fortrolighed og snarest fremlægger indholdet af arbejdet. Dette da vi kræver, at løftet, som endnu ikke er blevet realiseret i næsten et år, realiseres.

 

Det kan ikke accepteres, at medlemmerne af Naalakkersuisut ikke opfylder deres løfter, derfor kræver vi, at man opfylder løfterne. Hvis der skal opnås enighed i samfundet om tilpasningen af en kommende fiskerilov bør der være et åbent samarbejde frem for hemmelighedskræmmeri og arbejde bag lukkede døre. Lukket styring og forvaltning skal stoppes nu og samarbejdet igangsættes.

 

Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget har været meget tålmodigt og anmodet om etablering af et godt samarbejde. Men grænsen for tålmodigheden er nået, i al den stund man for tit er kommet ud for, at Naalakkersuisut ikke overholder deres løfter.

 

Vi vil atter engang forsøge at opnå kompromis, da Naalakkersuisut bør realisere fremlæggelse af Fiskerikommissionens samtlige arbejder for Inatsisartuts Fiskeriudvalg i fortrolighed.

 

Henrik Fleischer

Formand for Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget

 

For yderligere oplysninger kan udvalgets formand kontaktes på mobil +299 52 72 82