Islands Præsident H. E. Guðni Th. Jóhannesson besøger Inatsisartut

26.09.2019

Den islandske præsident H. E. Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Reid aflagde under deres ophold i Nuuk et besøg i Inatsisartut.

 

Formanden for Inatsisartut inviterede præsidenten og førstedamen til at besøge Inatsisartut for en kort overværelse af finanslovsdebatten, hvorved mødelederen også på vegne af det samlede Inatsisartut, fik lejlighed til at takke for Islands og ikke mindst præsidentens støtte til Grønland, efter naturkatastrofen i nordgrønland i 2017.

 

Formanden for Inatsisartut udtaler:

Det er en sjælden begivenhed, at kunne modtage præsidentbesøg i Inatsisartut, mens der er møder i salen, hvorfor det var en særlig stor ære og fornøjelse at kunne byde præsidenten og hans frue velkommen i Inatsisartut under et møde i salen.

 

Præsidenten og hans følge afsluttede besøget i Inatsisartut med et kaffemøde med formanden for Inatsisartut i Erling Høeghs mødelokale.

 

 

Vivian Motzfeldt

Formanden for Inatsisartut