Inatsisartuts Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg bekræfter hermed, at udvalget har holdt møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug fredag den 11. oktober 2019.

15.10.2019

Naalakkersuisut meddelte, at de ville søge Inatsisartuts Formandsskab om udsættelse af pkt. 132, der vedrører en evt. overtagelse af fødevare- og veterinærområdet. Formandskabet har godkendt udsættelsen.

 

Udvalget tilslutter sig en udskydelse til senere på samlingen, så sagen kan færdigbehandles grundigt til alles bedste.

 

Udvalget vil fastslå, at det ikke er vores hensigt, at forværre forholdene for vores erhvervsliv, og derfor vil vi fortsætte med at arbejde grundigt. Derfor kom vi, under det føromtalte møde med Naalakkersuisoq med flere kompromisforslag. Bl.a. forslog vi at ændre årstallet for overtagelsen af området eller endda fjerne årstallet.

Udvalget har ved behandlingen af punktet arbejdet ud fra Formanden for Naalakkersuisuts ord fra åbningstalen, hvor han på vegne af Naalakkersuisut fastslog, at overtagelse fødevare- og veterinærområdet skal påbegyndes. Udvalgets hensigt og mål har derfor været, at få det omtalte forslag til at flugte med Formanden for Naalakkersuisuts ord om, at området nu skulle overgå til Grønland.

 

 

Formand for Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget
Henrik Fleischer

 

 

For yderligere oplysninger kan udvalgets formand kontaktes på mobil +299 52 72 82