Inatsisartuts deltagelse i Nordisk Råd

10.12.2020

Nordisk Råds plenarforsamling blev i år afviklet virtuelt i uge 44.

 

Inatsisartuts to medlemmer af Nordisk Råd, Doris Jakobsen Jensen (S) og Sofia Geisler (IA), deltog begge fra Nuuk, som Grønlands delegation.

På plenarforsamlingen deltog delegationen i en række møder, heriblandt i et fællesmøde om COVID-19 pandemien, hvor de nordiske regeringschefer mødtes med FNs generalsekretær António Guterres.  

 

Delegationen er særligt stolte over de aftryk man har sat på EU's arktiske politik i forbindelse med det høringssvar, som er afgivet af Nordisk Råd. Heri opfordres EU til, at bevare fokus på EU´s vigtige rolle i forhold til uddannelse, de oprindelige folks levevilkår som følge af klimaforandringerne, plastikforurening, og reduktion af udledning af drivhusgasser.

 

Det blev samtidig understreget, at ambitiøse arktiske målsætninger for miljø og biodiversitet er afgørende for bevarelse af ressourcerne i det sårbare Arktis.

 

Delegationens to medlemmer var repræsenteret i miljøudvalget, Udvalget for et Holdbart Norden. Det var en stor fornøjelse at overvære overrækkelsen af miljøprisen, hvor to grønlandske klimaktivister havde æren at overrække årets miljøpris. 

 

Delegationen vil gerne opfordre unge fra Grønland til at være blande sig i klimadebatten og i miljøaktiviteter. Det er de unges fremtid, vi forvalter, og vi har brug for de unges stemme og involvering i klima- og miljødebatten.

Delegationen ser frem til et godt og inspirerende samarbejde med Naalakkersuisoq for Nordisk samarbejde fremover.

 

 Sofia Geisler, (IA) delegationsformand         Doris Jakobsen Jensen, (S)

 

Medlemmer af Nordisk Råd

For yderligere oplysninger kan

Sofia Geisler kontaktes på mobil +299 58 81 55,

og Doris Jakobsen Jensen på mobil +299 53 94 00