Udvalgssekretærer


Ataatsimiititaliaq/Udvalg Allatsit/Sekretær Oqarasuaat/Telefon

Anlægsudvalget

Lene Knüppel Andersen
lekn@inatsisartut.gl

+299 34 62 48

Erhvervs- og Råstofudvalg

Kasper Juul-Nielsen
juul@inatsisartut.gl

+299 34 61 21

Familie- og Sundhedsudvalg

Louise Bro Davidsen
lobd@inatsisartut.gl

+299 34 62 98

Familie- og Sundhedsudvalg

Mikaela Augustussen
mika@inatsisartut.gl

+299 34 61 26

Finans- og Skatteudvalg

Sakarias Amondsen
saam@inatsisartut.gl

+299 34 61 49

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg

Lene Knüppel Andersen
lekn@inatsisartut.gl

+299 34 62 48

Frednings- og Miljøudvalg

Mikkel Underlin Østergaard
miuo@inatsisartut.gl

+299 34 61 39

Lovudvalg

Kent Fridberg
kfr@inatsisartut.gl

+299 34 61 19

Lovudvalg

Kathrine Ødegård
kaod@inatsisartut.gl

+299 34 61 07

Nordisk Råd

Lene Knüppel Andersen
lekn@inatsisartut.gl

+299 34 62 48

Revisionsudvalg

Kasper Juul-Nielsen
juul@inatsisartut.gl

+299 34 61 21

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg

Mikkel Underlin Østergaard
miuo@inatsisartut.gl

+299 34 61 39

Udvalg for Forretningsordenen

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54

Udvalg til Valgs Prøvelse

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Rikke Frederiksen
rfr@inatsisartut.gl

+299 34 61 22

Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen

Kent Fridberg
kfr@inatsisartut.gl

+299 34 61 19

Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen

Kathrine Ødegård
kaod@inatsisartut.gl

+299 34 61 07

Udvalgssekretærer

David Jensen
dje@inatsisartut.gl

+299 34 61 27

Vestnordisk Råd

Elly Hauge Pedersen
ehp@inatsisartut.gl

+299 34 53 54