Revisionsudvalg


Udvalgssekretær

Frederik Schmidt
+299 34 62 39
frsc@inatsisartut.gl

Tolk

Naja Rosing Ludvigsen
+299 34 61 16
nrj@inatsisartut.gl

Revisionsudvalget opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Indenfor sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af god forvaltningsskik.