Lovudvalg


Udvalgssekretær

Kent Fridberg
+299 34 61 19
kfr@ina.alla.gl

Udvalgssekretær

Dorthe Vestergaard Pedersen
+299 34 61 07
dorve@ina.alla.gl

Tolk

Klaus Davidsen
+299 34 61 12
klaus@ina.alla.gl

Opgaverne for Lovudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Lovudvalget er inden for sit fagområde, men også mere generelt, forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut  at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af god forvaltningsskik.