Anlægsudvalg


Udvalgssekretær

Inuk Uukkaaq Lundblad
+299 34 62 48
inlun@ina.alla.gl

Tolk

Klara Rosing
+299 34 53 51
klro@ina.alla.gl

Anlægsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Anlægsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ájour med udviklingen og føre tilsyn med, at forvaltning under Naalakkersuisut holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.