Filnavngivning

Med henblik på en omhyggelig sortering og korrekt indjournalisering af indkomne emner til møder i Inatsisartut, fremsendes hermed følgende retningslinier til filnavngivning. 

 

Forslag fra medlemmer af Inatsisartut:

(pktxx)1_(FM2012)2_(Emne)3_(Forslagsstillers_initialer_eller_partinavn) 4_(anvendt sprog)5

 1. Punktnummer
 2. Forkortelse af mødetidspunktets årstid samt årstal (Forårsmøde (FM) eller efterårsmøde (EM))
 3. Titel i korte træk
 4. Forslagsstillerens navn eller Partibenævnelsen hvis det er et forslag fra et samlet parti
 5. Forkortelse af anvendt sprog (gr = grønlandsk eller dk = dansk)

 

Partiernes ordførerindlæg:

Det er aftalt at partiernes ordførerindlæg til emnerne under mødet i Inatsisartut skal afleveres til Bureau for Inatsisartut en time før mødet i den pågældende dato begynder, hvis Bureauet for Inatsisartut skal omdele partiernes ordførerindlæg.

Filerne til disse skal navngives således:

(pktxx)1_(FM2012)2_(Emne)3_(ORDFØRER_og_partinavn) 4_(forkortelse af anvendt sprog)5

 1. Punktnummer
 2. Forkortelse af mødetidspunktets årstid samt årstal (Forårsmøde (FM) eller efterårsmøde (EM))
 3. Titel der refererer til punktets titel
 4. Forslagsstillerens navn eller Partibenævnelsen
 5. Forkortelse af anvendt sprog (gr = grønlandsk eller dk = dansk)

 

Lovforslag fra Naalakkersuisut, Medlemmer af Inatsisartut eller Parti:

(pktxx)1_(FM2012)2_(Emne)3_(Forslagets_arts) 4_(anvendt sprog)5

 1. Punktnummer
 2. Forkortelse af mødetidspunktets årstid samt årstal (Forårsmøde (FM) eller efterårsmøde (EM))
 3. Titel i korte træk
 4. Forslagets art (lovforslag = LOV)
 5. Forkortelse af anvendt sprog (gr = grønlandsk eller dk = dansk)

 

Forkortelse af forslagets art:

Lovforslag

LOV§28

Bemærkninger til Lov

BEM§28

Ændringsforslag

AENDR

Beslutningsforslag

BESL§33

Forespørgselsdebatter

FSPG§36

Redegørelser

RG§35

Bilag

BILAG

Svarnotater

SN

Forelæggelsesnotater

FN

Betænkninger

BET

Ordførerindlæg

ORDF

Høringer

HOER

Høringsvar

HOERSN

 

 

Elektronisk abonnement af mødematerialer i Inatsisartut:

Sekretariatet for Naalakkersuisut og Partisekretariater skal sørge for at tilmelde modtagere og nyansatte, der ønsker at få tildelt elektroniske mødematerialer til møderne i Inatsisartut.