Bureauets organisation


Bureauet for Inatsisartut står for administrationen af Inatsisartut

Hertil hører serviceringen af formandskabet, forberedelse og organisatorisk gennemførelse af samlingerne, udvalgsbetjening og den daglige administrative drift. Derudover står bureauet blandt andet for udgivelsen af publikationer, rundvisninger i Inatsisartut eller for forberedelse og gennemførelse af større projekter som eksempelvis ungdomsparlamentet.

 

Bureauet for Inatsisartut består af følgende afdelinger:

Formandskabssekretariat

Kommunikations- og projektafdeling

Udvalgssekretariat

Juridisk afdeling

Tolkning

Service

Økonomi

 

Organisationsplan

 

Den øverste administrative myndighed er generalsekretæren.

 

Generalsekretæren

Generalsekretæren varetager koordination og gennemførelse af formandskabets initiativer og aktiviteter på det politiske niveau og i relation til parlamentariske repræsentationer. I forbindelse med inatsisartutsamlinger forbereder generalsekretæren dagsordenen for hele samlingen og de enkelte mødedage, ligesom denne under inatsisartutmøder fungerer som sekretær i salen.

 

Endvidere omfatter generalsekretærens bistand til formandskabet opgaver vedrørende:

relationen til Naalakkersuisut,

forholdet til Rigsfællesskabet,

værtskab ved parlamentariske repræsentationers besøg og repræsentation efter sådanne repræsentationers invitation,

koordination i forhold til partisekretariater vedrørende formandskabets initiativer,

varetagelse af forhandlinger med faglige organisationer.

 

Generalsekretæren har det overordnede ledelsesansvar for Bureauet for Inatsisartut.

 

Formandskabssekretariatet

Generalsekretæren bliver ved betjeningen af formandskabet for Inatsisartut understøttet af et formandskabssekretariat, som ledes af en sekretariatschef. Formandskabssekretariatet er ansvarligt overfor og referer til generalsekretæren og bidrager dermed fagligt til generalsekretærens betjening af Formandskabet. Sekretariatschefen er ikke ansvarligt for den daglige ledelse af Bureauet for Inatsisartut, idet denne opgave forestås af generalsekretæren.

 

Vision for Bureauet

Yde bistand og service på et højt kvalitetsniveau

Kommunikere hurtigt og præcist med omverdenen

Være en af de mest spændende og udviklende offentlige arbejdspladser

Sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag