Ansatte i Bureau for Inatsisartut


Formand for Inatsisartut
Kim Kielsen Formand for Inatsisartut +299 34 50 00
Direktør
Overordnet ledelsesansvar for Inatsisartuts administration  
Ellen Kolby Chemnitz
Direktør ekc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 04
Formandskabssekretariat
Servicering af Formandsskabet  
Elly Hauge Pedersen
Vicedirektør ehp@ina.alla dot .gl
+299 34 53 54
Arnaruluk Lundblad
Formandssekretær
Formandssekretær arnlu@ina.alla dot .gl
+299 34 61 18
Laila Kristiansen
Hjemmesideredaktør lkri@ina.alla dot .gl
+299 34 61 20
Paarnannguaq Christiansen
Kontorfuldmægtig paarc@ina.alla dot .gl
+299 34 61 23
Kommunikations- og Projektafdeling
Præsentation af Inatsisartut overfor offentligheden
Udarbejdelse og vedligeholdelse af hjemmesiden
Styring af projekter
 
Bureauets Retschef
Juridisk betjening af formanden og formandskabet samt juridisk rådgivning generelt for bureau og Inatsisartut.  
Kent Fridberg
Retschef kfr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 19
Udvalgssekretariat
Faglig rådgivning og bistand i udvalgsarbejdet
Henvendelser til og fra udvalgene
 
Mikaela Augustussen
Kontorchef mika@ina.alla dot .gl
+299 34 61 26
Louise Bro Davidsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær lobd@ina.alla dot .gl
+299 34 62 98
Mikkel Underlin Østergaard
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær miuo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 39
Sakarias Amondsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær saam@ina.alla dot .gl
+299 34 61 49
Steen Quorning
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær stquo@ina.alla dot .gl
+299 34 61 22
Nicklas Lauritzen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær nickla@ina.alla dot .gl
+299 34 61 27
Inuk Lundblad
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær inlun@ina.alla dot .gl
+299 34 50 00
Udvalgssekretariat/Lovteknisk afdeling
Kasper Juul-Nielsen
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær juul@ina.alla dot .gl
+299 34 61 21
Kathrine Ødegård
AC-fuldmægtig
Udvalgssekretær kaod@ina.alla dot .gl
+299 34 61 07
Tolkeafdeling
Oversættelse af materialer til brug for Inatsisartut.
Oversættelse af materialer til udvalgene.
Simultantolkning i forbindelse med udvalgenes arbejde og i salen.
 
Naja Rosing Ludvigsen
Cheftolk nrj@ina.alla dot .gl
+299 34 61 16
Ole Berthelsen
Tolk olebe@ina.alla dot .gl
+299 34 61 28
Klara Rosing
Tolk klro@ina.alla dot .gl
+299 34 50 00
Else Marie Martinsen
Tolk elmma@ina.alla dot .gl
+299 34 61 15
Ole Heinrich
Tolk olhein@inatsisartut dot .gl
+299 34 61 36
Jokum Nielsen
Tolk jokni@ina.alla dot .gl
+299 34 61 17
Judithe Thulesen
Tolkelærling juthu@ina.alla dot .gl
+299 34 61 12
Paninnguaq Kristiansen
Tolk pankr@ina.alla dot .gl
Økonomiafdeling
Bogføring og kontrol af bilag (Rejseafregninger, fakturaer etc.)
Kontrol af lønlister og kommunikation med den centrale lønadministration
Løn, vederlag, pension og eftervederlag
 
Tuperna Larsen
Kontorfuldmægtig tupml@ina.alla dot .gl
+299 34 61 03
Charlotte Kreutzmann Petersen
Kontorfuldmægtig ckrp@ina.alla dot .gl
+299 34 61 11
Kaaleeraq Olsen Thomassen
Kontorfuldmægtig kolt@ina.alla dot .gl
+299 34 61 45
HR- og Administrationsafdeling
HR- og personaleadministrative funktioner i bred forstand.
Udvikling af arbejdsgange, der sikrer et godt og værdiskabende samarbejde internt og eksternt.
 
Ida Nielsen
Afdelingschef idnie@ina.alla dot .gl
+299 34 61 08
Serviceafdeling
Intern service overfor medlemmer af Inatsisartut og ansatte i Bureauet for Inatsisartut (Ansvar for bygning, inventar og lokaler, telefoni etc.)
Journal og Arkiv
Praktisk logistik, herunder arrangering af rejser og boliger for Inatsisartuts medlemmer
Kopiering og omdeling
Forplejning til udvalgsmøder og andre arrangementer
Daglig oprydning
 
Olivia Napatoq
Serviceansvarlig olnap@ina.alla dot .gl
+299 34 61 25
David Lynge-Frederiksen
Journal og arkiv dafr@ina.alla dot .gl
+299 34 61 33
Niels Rosing
Praktisk logistik niro@ina.alla dot .gl
+299 34 61 24
Ingrid Jokumsen Jeremiassen
Servicemedhjælper injoj@ina.alla dot .gl
+299 34 53 31
Sabrina Egede Jensen
Kaffedame sabej@ina.alla dot .gl
+299 34 53 34
IT-Afdeling
Vedligeholdelse af netværket
Servicering af brugerne
Softwareopdateringer
 
Max Petersen
Konsulent
IT-Konsulent max@ina.alla dot .gl
+299 55 33 11