Vælg årstal

Finansudvalgsafgørelser

01.31.06/08-00398
30/06/2008
Ansøgning om optagelse af tekstanmærkning til hovedkonto 75.01.01 Miljøstyrelsen
01.31.06/08-00397
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet
01.31.06/08-00396
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning for Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN)
01.31.06/08-00395
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende tekniske rokeringer for 2009 og frem som følge af ressortaftale mellem Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
01.31.06/08-00394
30/06/2008
Anskaffelse af elevator til centraladministrationen
01.31.06/08-00393
30/06/2008
Udmøntning af resterende midler fra puljeprojektet til konkrete projekter på hovedkonto 84.40.10 Kommunale skoler
01.31.06/08-00392
30/06/2008
Haste ansøgning om hjælp til afhjælpning af den akutte økonomiske krise for fåreavlen
01.31.06/08-00391
30/06/2008
Ansøgning om budgetneutral tillægsbevilling til dækning af merudgifter i Jagt- og fiskeribetjentordningen
01.31.06/08-00390
30/06/2008
Budgetneutral tillægsbevillingsansøgning indenfor Erhverv og Arbejdsmarked
01.31.06/08-00389
30/06/2008
Tilskud til Landsforeningen Kalaallit Nunaanni Neriuffiit Kattuffiats landsindsamling
01.31.06/08-00388
30/06/2008
Udvidelse af Naturinstituttet
01.31.06/08-00387
30/06/2008
Tilbageførsel af midler fra hovedkonto 75.86.22 Affaldsbortskaffelse i mellemstore byer
01.31.06/08-00386
30/06/2008
Udmøntning af resterende midler fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver vedrørende socialområdet
01.31.06/08-00385
30/06/2008
Udmøntning af resterende midler fra hovedkonto 80.00.00 Udisponerede anlægsreserver vedrørende Fisker- og Fangerskolen i Uummannaq og GU i Nuuk
01.31.06/08-00383
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning til Sundhedsvæsenet, samt budgetneutral rokering af midler fra Departementet for Familie og Sundhed til Sundhedsvæsenet
01.31.06/08-00382
30/06/2008
Udmøntning til 2 bygdeskoler som følge af B-overslag
01.31.06/08-00381
30/06/2008
Oprettelse af projekt vedrørende handicapadgangsforhold i offentlige bygninger
01.31.06/08-00380
30/06/2008
Beslutningsoplæg om Great Greenlands økonomiske situation
01.31.06/08-00379
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning vedrørende omrokering af midler mellem hovedkonto 62.05.11 Eksport af is og vand fra Grønland og hovedkonto 62.05.08 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme
01.31.06/08-00378
30/06/2008
MIFRESTA oprydning
01.31.06/08-00377
30/06/2008
Udmøntning af hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring
01.31.06/08-00376
30/06/2008
Budgetneutral rokering på Qaqortoq-projekter på hovedkonto 87.72.13 Særlig renovering
01.31.06/08-00375
30/06/2008
Rokering som følge af mindreforbrug på kollegiebyggeri i Sisimiut
01.31.06/08-00374
30/06/2008
Andelsboliger som personaleboliger til Sundhedsvæsenet i Nuuk
01.31.06/08-00373
30/06/2008
Forhøjelse af bevillingen på hovedkonto 87.73.22 Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, landingspladser
01.31.06/08-00372
30/06/2008
Rokering som følge af mindreforbrug på kirker efter licitation og merforbrug på studioboligbyggeri
01.31.06/08-00371
30/06/2008
Udmøntning af midler til tilstandsregistrering og projektering af Fisker- og fangerskole, Uummannaq
01.31.06/08-00370 (1)
30/06/2008
Licitation Qasigiannguit Efterskole
01.31.06/08-00370
30/06/2008
Licitation Qasigiannguit Efterskole
01.31.06/08-00369
30/06/2008
Omstrukturering af Sundhedsledelsen
01.31.06/08-00368
30/06/2008
Merprovenu til Nukissiorfiit som følge af takstregulering
01.31.06/08-00367
30/06/2008
Godkendelse af honorarer til Ilisimatusarfik´s bestyrelse
01.31.06/08-00366
30/06/2008
Rokering af midler fra 6 konkrete anlægsprojekter
01.31.06/08-00365
30/06/2008
Udmøntning af øremærkede midler til Entreprenør- og bjergværksskolen
01.31.06/08-00364
30/06/2008
Inventar og IT- udstyr til Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut
01.31.06/08-00363
30/06/2008
Udmøntning af øremærkede midler til Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk
01.31.06/08-00362
30/06/2008
Udmøntning af hovedkonto 73.01.08 Tilskud til passagerbefordring
01.31.06/08-00361
30/06/2008
Projekteringsmidler til Udbygning GU Nuuk, 2. etape
01.31.06/08-00360
30/06/2008
Udmøntning af reserve til finansiering af udgiftsstigninger indenfor Sundhedsvæsenet 1
01.31.06/08-00359
30/06/2008
Overtagelse af patienthotel i Nanortalik
01.31.06/08-00358
30/06/2008
Rokering af midler som følge af A-overslag på skolen i Atammik
01.31.06/08-00357
30/06/2008
Nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 75.01.01 Miljøstyrelsen
01.31.06/08-00356
30/06/2008
Udmøntning af midlerne i reserve til nye initiativer i relation til subsidiebehovet i landbrugserhvervet
01.31.06/08-00355
30/06/2008
Kontorlokaler DIH, Nuuk
01.31.06/08-00354
30/06/2008
Ekstra midler til Boligstøtteområdet
01.31.06/08-00353
30/06/2008
Oprettelse af projekt til forsikringssag vedr. vandskade på Kujallerpaat Kollegiet
01.31.06/08-00352
30/06/2008
COP15, i København november-december 2009
01.31.06/08-00351
30/06/2008
Udmøntning af øremærkede midler til Kommunale skoler
01.31.06/08-00350
30/06/2008
Anmodning om tillægsbevilling til borgermødeturne om selvstyre
01.31.06/08-00349
30/06/2008
Etape 1, indgangsparti mm.
01.31.06/08-00348
30/06/2008
Udmøntning af øremærkede midler til renovering af kollegier til projektering af andre projekter.
01.31.06/08-00347
30/06/2008
Udmøntning af midlerne i reserve til nye initiativer i relation til slagteriet i Narsaq.
01.31.06/08-00346
30/06/2008
Udbetaling af løn
01.31.06/08-00345
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning til Tasiilaq pulje
01.31.06/08-00344
30/06/2008
Budgetneutral rokering indenfor KIIIN¿s område (NCB-afgifter)
01.31.06/08-00343
30/06/2008
Budgetneutral rokering indenfor KIIIN¿s område (Nationalmuseum)
01.31.06/08-00342
30/06/2008
Udmøntning af midler til KONFIFA hensat på Finanslovskonto 20.11.70
01.31.06/08-00341
30/06/2008
Rokering af midler øremærket til boligfinansiering i Nuuk
01.31.06/08-00340
30/06/2008
Studioboliger og undervisningslokaler til Piareersarfiit i Kangaatsiaq
01.31.06/08-00339
30/06/2008
Vedr. forhøjelse af børnetilskuddet og det alm. plejevederlag
01.31.06/08-00338
30/06/2008
Udmøntning af øremærkede midler til 83.30.13 Landsdækkende institutioner
01.31.06/08-00337
30/06/2008
Ansøgning om tillægsbevilling til hovedkonto 75.01.11 Naturinstituttet på grund af motorhavari på undersøgelsesfartøjet ¿Adolf Jensen¿
01.31.06/08-00336
30/06/2008
Merbevilling til efterskoleophold 2008/2009
01.31.06/08-00334
30/06/2008
Styrkelse af miljøområdet
01.31.06/08-00333
30/06/2008
Ansøgning om midler til nyt NIN it-system (Nunaminertanik Inniminnikkanik Nalunaarsuiffik)
01.31.06/08-00332
30/06/2008
Ændring af projektbeskrivelser vedrørende lufthavne
01.31.06/08-00331
30/06/2008
Tillægsbevilling til aluminiumsprojektet
01.31.06/08-00330
30/06/2008
Videreførsel af trafikkontrakter til Upernavik, Uummannaq og Nanortalik for 2008-2010
01.31.06/08-00329
30/06/2008
Ændring af projektbeskrivelse samt tilførsel af yderligere midler til projekt nr. 082.78.016 Kloaknettet, Kangerlussuaq under hovedkonto 87.11.05 Tilskud til kommuner
01.31.06/08-00328
30/06/2008
Oprettelse af projekt til genopførelse af kirken i Nuussuaq (Upv)
01.31.06/08-00327
30/06/2008
Ansøgning om at omrokere midler fra driftskonto til anlægskonto
01.31.06/08-00326
30/06/2008
Nedsættelse af bevilling på projektet vedr. udvidelse af Landstingssalen samt oprettelse af bevilling på andre projekter
01.31.06/08-00325
30/06/2008
Resultatkontrakt med Neqi A/S om omstrukturering af slagteriet i Narsaq
01.31.06/08-00324
30/06/2008
Tillægsbevillingsansøgning til Skattestyrelsens anlægskonto
01.31.06/08-00323
30/06/2008
Ny Ivaaraq og ombyg. Gl. Ivaaraq, Qaqortoq
01.31.06/08-00322
30/06/2008
Nedsættelse af bevillingen på hovedkonto 87.73.10 Havneanlæg
01.31.06/08-00321
30/06/2008
Ny ansøgning om bevilling til eksperimentel behandling
01.31.06/08-00320
30/06/2008
Mindreforbrug på anlægsprojekter, hvor der er afleveret byggeregnskaber
01.31.06/08-00319
30/06/2008
Ansøgning vedr. ændrede bevillingsforudsætninger for hovedkonto 87.72.21 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri, for hovedkonto 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, for hovedkonto 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud samt for hove
01.31.06/08-00318
30/06/2008
Ansøgning vedr. Uulinermiut B-1271, Nuuk
01.31.06/08-00317
30/06/2008
Ansøgning om oprettelse af projekt til genopførelse af kirken i Alluitsup Paa
01.31.06/08-00316
30/06/2008
Ansøgning om oprettelse af projekt til Sundhedsvæsenet
01.31.06/08-00315
30/06/2008
Ansøgning om udmøntning af midler til projektforslagsudarbejdning vedr. DIH 3. fløj
01.31.06/08-00314
30/06/2008
Ansøgning om bevilling til afholdelse af seminar om det kystnære rejefiskeri
01.31.06/08-00313
30/06/2008
Ansøgning om bevilling til eksperimentel kræftbehandling i Danmark og udlandet
01.31.06/08-00312
30/06/2008
Ansøgning om tillægsbevillingen til finansiering af Grønlands Hjemmestyres andel af udgifterne i 2008 til Grønlandsk - Dansk Selvstyrekommission
01.31.06/08-00309
30/06/2008
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/08-00308
30/06/2008
Godkendelse af servicekontrakt om bygdeproduktionsanlæg
01.31.06/08-00307
30/06/2008
Godkendelse af servicekontrakter mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI A/S om henholdsvis forsyning af flydende brændstoffer for 2008-2011 og om vareforsyning for perioden 2008-2011.
01.31.06/08-00306
30/06/2008
Salg af kommunale udlejningsboliger
01.31.06/08-00 311
30/06/2008
Udvidelse af tekstanmærkning 1 i Landstingsfinanslov 2008
01.31.06/08-00 310
30/06/2008
Salg af kommunal udlejningsbolig (B-1811B, Nuuk)
01.31.06/08- 00384
30/06/2008
Rokeringer på boligområdet