Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Ekstraordinærsamling 2018
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ekstraordinært valg til Inatsisartut.
(Formanden for Naalakkersuisut)