Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Ekstraordinær samling 2009
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 6
Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2010 fastsættes således:<br/>
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)<br/>
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)<br/>
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)<br/>
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)<br/>
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Landsstyremedlemmet for Finanser)

Imm./pkt.: 17
Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets Efterårssamling 2009.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 20
Forslag til landstingsbeslutning om, at bemyndige Landsstyret til at ansøge Landstingets Finansudvalg om en tillægsbevilling indenfor en ramme på 503,75 mio. kr., med henblik på at foretage et kapitalindskud, samt yde ansvarlig lånekapital til Royal Greenland A/S.
(Landsstyreformanden)

Imm./pkt.: 21
Forslag til landstingsbeslutning om, at bemyndige Landsstyret til at ansøge Landstingets Finansudvalg om en tillægsbevilling på 8 mio. kr., med henblik på at foretage et kapitalindskud i Great Greenland A/S.
(Landsstyreformanden)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at ansøge Finansudvalget om oprettelse af en reserve på 20 mio. kr. til fremme af beskæftigelse, uddannelsestiltag samt omskoling i bygder, hvor indhandling til et lokalt eller nærliggende indhandlingsanlæg udgør den væsentligste erhvervsmulighed. Reserven kan udmøntes til konkrete ti ltag i løbet af 2009 efter forudgående godkendelse i Finansudvalget.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)