Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2010
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Tom
()

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Tom
()

Imm./pkt.: 7
Tom
()

Imm./pkt.: 9
Tom
()

Imm./pkt.: 10
Politisk Økonomisk Beretning 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 11
Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 12
Fastsættelse af Efterårssamlingen 2010.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 13
Tom
()

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk Redegørelse 2009.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 15
Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 16
Forslag til Inatsisartut-beslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2011 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)<br/>
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)<br/>
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)<br/>
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)<br/>
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 17
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af undervisningsniveauet på de videregående uddannelser i Grønland. Undersøgelsen skal være sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser i den vestlige verden.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 18
1. beh. 13/10-2009
(EM 2009/34)
Forslag til: Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 19
1. beh. 6/11-2009
(EM 2009/35)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut begynder forhandlinger med den danske regering med henblik på skærpelse af domme for seksuelt misbrug af børn og voldtægtsforbrydere samt indførelse af målrettede kriminalpræventive tiltag, herunder behandling, under afsoning af anstaltsdomme.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 20
1. beh. 6/11-2009
2. beh. EM 2010
(EM 2009/40)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 21
1. beh. 20/10-2009
(EM 2009/42)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 22
1. beh 11/11-2009
(EM 2009/40)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og det grønlandske politi omkring bekæmpelsen af brug af og handel med euforiserende stoffer i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 23
1. beh. 4/11-2009
2. beh. Em 2010
(EM 2009/57)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2010 at fremlægge forslag til ændring af gældende forordning om leje af boliger, hvorefter der ydes et boligbørnetilskud, der reducerer den månedlige husleje med 7,5 % for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der skal dog maksimalt kunne gives reduktion for op til 6 hjemmeboende børn under 18 år.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 24
1. beh. 6/11-2009
(EM 2009/61)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde et forslag til en samlet lovgivning for overdragelsen af anlægsområdet til kommunerne, således at det fulde lovkompleks kan være vedtaget og implementeret inden Selvstyrets anlægsmidler overdrages til kommunernes forvaltning.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 25
1. beh. 23/10-2009
2. beh. EM 2010
(EM 2009/62)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 26
1. beh. 23/10-2009
(EM 2009/65)
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 27
med ændringer.
1. beh. 13/10-2009
(EM 2009/88)

Imm./pkt.: 28
(EM 2009/90)
Forslag til: Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 29
1. beh. 9/10-2009
(EM 2009/91)
Forslag til Inatsisartutlov om ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste klasser.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 30
1. beh. 13/10-2009
(EM 2009/118)
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 31
Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.
(Ændring af taletider)
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 32
Tom
()

Imm./pkt.: 33
Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre, at de står for afholdelse af en Vestnordisk dag den sidste fredag i august og fejrer dagen hvert år i alle de vestnordiske lande fra og med 2010. Vestnordisk Råd opfordrer landenes myndigheder til at tilrettelægge dagen i samarbejde med Vestnordisk Råd, vestnordiske generalkonsulater og konsulater, hovedstæder, turistråd og kulturinstitutioner i de enkelte lande samt lederne af de nordiske huse.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 34
2. behandlingen stoppet, henvist til Familieudvalget m.h.p. at udvalget afgiver en tillægsbetænkning til EM 2010.
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en plan for forebyggelse af senil demens på baggrund af det stigende antal tilfælde af sygdommen her i landet.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 35
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at der i Grønland tilvejebringes en lovgivning og et gennemskueligt regelsæt, der specifikt regulerer handlen med fast ejendom.
(Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 36
Tom
()

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til ændring af landstingslov om fangst og jagt, samt de med hjemmel heri udstedte bekendtgørelser, således at regulering af fangst og jagt på fangst-ressourcerne fremover finder sted ud fra de regionale og lokale muligheder.
(Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit & Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut i 2011 pålægges at fremlægge en plan for handicappedes uddannelsesmuligheder udover 10 års skolepligt.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
Tom
()

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en plan for etablering af en permanent efterskole.
(Medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 18 til 21 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om efterværn.
(Medlem af Inatsisarut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at oprette internetbaseret fjernundervisning i tilknytning til uddannelserne i Ilisimatusarfik i samarbejde med et udenlandsk universitet.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 43
Forslag til forespørgselsdebat om at liberalisere returflaskesystemer, så det bliver muligt at sælge kulsyreholdige drikke i forskellige typer returemballage.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 44
Tom
()

Imm./pkt.: 45
2. beh. EM 2010
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at opnå en skærpelse af våbenlovgivningen for Grønland, således at ikke-automatiske rifler og haglgeværer bliver omfattet af kravet om tilladelse, og dermed også af vilkår om opbevaring, samt af regler om registrering, om pligt til anmeldelse af besiddelse og bortkomst af våbnet, og således at der for erhvervelse af såvel disse våben som halvautomatiske geværer til erhvervsmæssig jagt, fastsættes en aldersgrænse på 16 år.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 46
Forslag til forespørgselsdebat om nødvendigheden af indførelse sejlerkort med krav om besiddelse af et duelighedsbevis og nødvendigt sikkerhedsudstyr i forbindelse med sejlads selv i mindre både, og om de initiativer, der skal til for at sætte gang i arbejdet hermed.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 47
2. beh. EM 2010
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til indførelse af et forbud mod indførsel og avl af nærmere bestemte hunderacer, som vurderes at udgøre en potentiel fare for deres omgivelser, samt af krydsninger, hvori disse racer indgår.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 48
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke initiativer påtænker Naalakkersuisut at igangsætte for at sikre, at homoseksuelles forhold og retsstilling ligestilles med heteroseksuelles
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 49
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der er god børneopdragelse i dagens Grønland, og hvad forstår partierne som værende god børneopdragelse.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 50
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at give kommunalbestyrelserne bemyndigelse til at kunne nedsætte et alkoholnævn, som skal stå for tildelingerne af alkoholbevillingerne.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./pkt.: 51
2. beh. EM 2010
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Inatsisartuts Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til "Inatsisartut-revisorerne".
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 52
Tom
()

Imm./pkt.: 53
Tom
()

Imm./pkt.: 54
Tom
()

Imm./pkt.: 55
Tom
()

Imm./pkt.: 56
1. beh. EM2010
2.beh. EM2010
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at tage initiativer, der er egnet til at mindske miljøbelastningen ved trawlfiskeri.
(Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 57
Tom
()

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om fordele og ulemper ved evt. hel eller delvis privatisering af Royal Greenland A/S til Inatsisartuts efterårs samling.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om skatteforholdene for nystartede selvstændige erhvervsdrivende og nødvendigheden af Skattekommissionens undersøgelser heraf.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 60
Tom
()

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til etablering af Qaqiffik i Tasiilaq, der skal servicere hele Østgrønland.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 62
Tom
()

Imm./pkt.: 63
Tom
()

Imm./pkt.: 64
Tom
()

Imm./pkt.: 65
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for sammenlægning af offentligt ejede selskaber der varetager erhvervsudvikling og erhvervsrådgivning i Grønland.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 66
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en økonomisk støtteordning til brug ved internationalt reklamefremstød af specielt nye og færdige produkttyper, opfundet, designet eller foranstaltet i Grønland.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 67
Tom
()

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekspertfaglig arbejdsgruppe, som skal forberede og om fornødent udarbejde forslag til en ekstraordinær og varig indsats for landbrugssektoren, således at der bliver iværksat de nødvendige tiltag/landbrugsprogrammer for at imødekomme erhvervets problemer, såsom tørke, som følge af den globale opvarmning.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 69
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indarbejde mulighed for at få dækket en del af udgifterne til solceller og andre vedvarende energiformer indenfor den eksisterende lovgivning om tilskud og lån til boligbyggeri.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 70
Tom
()

Imm./pkt.: 71
Tom
()

Imm./pkt.: 72
Forslag til forespørgselsdebat om, at licitationsudbyderen prioriterer virksomheder med lærlinge, uden at skelne mellem mindre virksomheder, ved licitationer over byggeri så længe licitationen er offentlig.
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 73
Forslag til forespørgselsdebat om hvad Inatsisartut mener om formindskelse af skatteprocenten af B-indkomster.
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 74
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi bedst muligt kan sikre forsyning af hundefoder.
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 75
Tom
()

Imm./pkt.: 76
Tom
()

Imm./pkt.: 77
Tom
()

Imm./pkt.: 78
Tom
()

Imm./pkt.: 79
Tom
()

Imm./pkt.: 80
Tom
()

Imm./pkt.: 81
Tom
()

Imm./pkt.: 82
Tom
()

Imm./pkt.: 83
Forslag til ændring af Inatsisartutlov om forvaltning af skatter.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 84
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2010 om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 85
Tom
()

Imm./pkt.: 86
Tom
()

Imm./pkt.: 87
Forslag til Inatsisartutlov om Kirken.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 88
Forslag til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelses-kurser.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 89
Forslaget vedtaget med ændringsforslag.
Forslag til Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 90
Forslag til Inatsisartulov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer som senest ændret ved landstingslov af 2. november 2006. (Kontrolbeføjelser vedrørende likvide midler)
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om socialpædagoguddannelsen. (Ophævelse af alderskriterium og præcisering af tidsfrist for klageindgivelse)
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 92
Forslag til Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om radio og tv-virksomhed. (Nedlæggelse af Radio- og TV-nævnet)
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Lov for Grønland om oplysninger der skal medsendes om betaler ved penge-overførsler.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning for Grønland om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen (præcisering af hjemmel vedr. betaling for benyttelse af dagtilbud)
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 96
Forslaget vedtaget med ændringsforslag.

Imm./pkt.: 97
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx. Måned 2010 om ændring af landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt mærkning af tobaksvarer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed)

Imm./pkt.: 98
Tom
()

Imm./pkt.: 99
Redegørelse på det psykiatriske område, 2010
(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed)

Imm./pkt.: 100
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2010 om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 101
Forslag til inatsisartutlov om byggeri. (byggelov)
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 102
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af dd.mm 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 103
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2010 om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 104
Redegørelse "Grønlands strategi for geografisk information 2010-2015 - geografisk information i øjenhøjde"
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 105
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 106
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikraftsættelse af ændringer af Patentloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning om ikraftsættelse af ændringer af varemærkeloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 108
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikraftsættelse af designloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikraftsættelse af brugsmodelloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutlov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 111
Forslag til Inatsisartuts lov om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 112
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 113
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 114
Tom
()

Imm./pkt.: 115
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikraftsættelse af ændringer af lov om en garantifond for indskydere og investorer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 116
Tom
()

Imm./pkt.: 117
Tom
()

Imm./pkt.: 118
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx 2010 om ændring af landstings-forordning om offentlig hjælp. (Vedrørende sproglig præcisering samt kiste-transport)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 119
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension (Ændring af førtidspensionsbeløbet, ophør af udbetaling efter dødsfald samt sproglige præciseringer)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 120
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx 2010 om ændring af landstingsforordning om alderspension (Udbetaling efter dødsfald)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 121
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx 2010 om ændring af landstings-forordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 122
Redegørelse om rådgivende organ på børne- og ungeområdet.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 123
Tom
()

Imm./pkt.: 124
Redegørelse om kommunerne.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 125
Redegørelse om PCB i byggeriet i Grønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 126
Strategiplan for Nationalparken i Nord- og Østgrønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 127
Tom
()

Imm./pkt.: 128
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke tiltag der skal til fra politisk side for at motivere fiskere, fangere og andre lavindkomstgrupper til at søge over i fremtidens givtigere væksterhverv med henblik på at øge vort lands samlede produktivitet.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 129
Tom
()

Imm./pkt.: 130
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan de enkelte partier og Naalakkersuisut forstår velfærdssystemet og hvilket velfærdssystem Selvstyret skal opretholde.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 131
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut fremover sikrer, at alle relevante organisationer høres i forbindelse med storskala industriprojekter samt i forbindelse med planlægning af minevirksomheder og i forbindelse med anvendelse af store naturområder.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 132
Forslag til forespørgselsdebat om byggeri af ungdomsboliger hvor Grønlands Selvstyre deltager i finansieringen.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 133
Tom
()

Imm./pkt.: 134
2. beh. udsat til EM 2010
Forslag til Inatsisartut-beslutning om , at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at opdatere købeloven eller alternativt at hjemtage området således at Grønland selv kan fastsætte regler på området.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 135
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad agter man at gøre for at afvikle og på sigt nedbringe borgernes gæld til det offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 136
Tom
()

Imm./pkt.: 137
Tom
()

Imm./pkt.: 138
Tom
()

Imm./pkt.: 139
Tom
()

Imm./pkt.: 140
Forslag til Beslutning i Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for at der indføres delvis brugerbetaling for provokerede abortindgreb med start 1. januar 2011.
(Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 141
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, hvorved der i landstingsloven indsættes en bestemmelse svarende til § 2 i landstingsloven om valg til Grønlands Landsting.
(Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 142
Tom
()

Imm./pkt.: 143
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at arbejde for, at billedadvarsler gøres obligatoriske på alle tobakspakninger pr. 1. juni 2011.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 144
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning.
(Siumut's medlemmer i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 145
Tom
()

Imm./pkt.: 146
Tom
()

Imm./pkt.: 147
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes selvforsyningen af fødevarer kan fremmes ved en mere målrettet udnyttelse af de levende ressourcer.
(Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut)

Imm./pkt.: 148
Spørgsmål til Naalakkersuisut:
. Hvad siger Naalakkersuisut til at udvide åbningstiderne for salg af alkoholholdige drikke i hverdage og weekender.
. Er der planer på at udvide åbningstiderne for salg af alkoholholdige drikkevarer i værtshuse.
. Vi ser at påvirkede og unge under 18 år får lov til at købe alkoholholdige drikkevarer, Naalakkersuisut pba. Af dette planer for at stramme op om Landstingslov nr. 11, af 11. november 2000.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 149
Tom
()

Imm./pkt.: 150
Tom
()

Imm./pkt.: 151
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut planer om etablering af en landingsbane i Qaqortoq.
(Siumut's medlemmer i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 152
Tom
()

Imm./pkt.: 153
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til, at tage initiativ til fremme af undervisningsmaterialer for borgere der ikke har grønlandsk som modersmål således at de også får bedre muligheder for at lære det officielle sprog, grønlandsk.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 154
Tom
()

Imm./pkt.: 155
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi bedst muligt sikrer lokal arbejdskraft inden for mine- og olieindustrien, herunder på hvilken måde vi bedst sikrer at lokale uddannes til off-shore branchen.
(Medlemmer af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, Justus Hansen, Demokraatit og Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 156
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges, i god tid inden EM 2010, at udarbejde en undersøgelse, der afdækker de grønlandske studerendes levevilkår. Undersøgelsen skal gøre det muligt at sammenligne vilkårene for grønlandske studerende i Grønland, Danmark og det øvrige udland med henblik på at forbedre og ensarte vilkårene for disse.
(Medlemmer af Inatsisartut, Kattusseqatigiit Partiiat, Demokraterne og Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 157
Spørgetime.
(Jvf. § 36 stk. 7.)