Samling

20120913 09:27:22
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer

Optagne dagsordenspunkter og behandlingsdato

 

 

Punktnummer:

 

Behandlingsdato:       

Forslagstitel:

Pkt. 31

 

1. beh
2. beh 12/4-2002

Beslutningsforslag om at rejeafgiften forhøjes med 2% i finanslovsforslag 2002.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 32

 

1. beh
2. beh 8/4-2002

Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 34

 

1. beh
2. beh 17/4-2002

Beslutningsforslag om ændring af kompetencen for Revisionsudvalget.
(Landstingsmedlemmerne: (Per Rosing-Petersen, Siumut - Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit - Lars Karl Jensen, Siumut - Daniel Skifte, Atassut samt Mogens Kleist, Kattusseqatigiit)

Pkt. 35

 

1. beh
2. beh 15-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af den dansk-amerikanske forsvarsaftale af 1951.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 38

 

1. beh 19/4-2002
2. beh 3/5-2002

 

Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.
(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 39

 

1. beh 17/4-2002
2. beh 10/5-2002

 

Beslutningsforslag vedrørende anordning om loven om undersøgelseskommissioner.
(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 40

 

1. beh 17-04-2002
2. beh 10-05-2002

Beslutningsforslag om tilladelse af brug af dåser til øl og læskedrikke. 
(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Pkt. 41

 

1. beh 15-04-2002
2. beh 03-05-2002

 

Beslutningsforslag om ophør af beskatning af visse pensioner.

(Landstingsmedlem Otto Steenholdt, Løsgænger)

Pkt. 44

 

1. beh 08-04-2002
2. beh 06-05-2002

Beslutningsforslag om, at grønlandske kommuner gives eget adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.

(Landstingsmedlem Fra Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 47

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 14-05-2002

 

Beslutningsforslag om genindførelse af boligsikringsordningen.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 49

 

1. beh 15-04-2002
2. beh 03-05-2002

 

Beslutningsforslag om betaling af skatterestancer via bankerne.

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 51

 

1. beh 29-04-2002
2. beh 10-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsloven om fangst og jagt. 

(Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut)

Pkt. 53

 

1. beh 19-04-2002
2. beh 03-05-2002
3. beh 15-05-2002

Forslag om ændring af Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 54

 

1. beh 19-04-2002
2. beh 03-05-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udvirke, at studerende og andre, der opholder sig uden for sin hjemkommune, i forbindelse med valghandlinger portofrit kan afgive brevstemme.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 55

 

1. beh 24-04-2002
2. beh 15-05-2002

Beslutningsforslag om dækning af omkostninger ved afdødes hjemtransport til Grønland.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 56

 

1. beh 16-04-2002
2. beh 13-05-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark. 

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 57

 

1. beh 16-04-2002
2. beh 13-05-2002

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forsag om, at der på de en af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk  for grønlændere, der ikke har grønlandsk som modersmål samt en ekstra linie med undervisning i dansk for grønlændere, der ønsker at forbedre deres danskkundskaber.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 59

 

1. beh 12-04-2002
2. beh 08-05-2002

Beslutningsforslag om at en del af de midler, der ellers fremtidig ville blive henlagt til renoveringsfonden, anvendes til etablering af et finansieringsinstitut med det formål at fremme privat ejerskab af boliger på lige vilkår overalt i Grønland.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 60

 

1. beh 19-04-2002
2. beh 15-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, §5 således at det fremover muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 62

 

1. beh. 16-04-2002
2. beh

 

Beslutning om opgørelse af skole/uddannelsesinstitution for handicappede børn og unge i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 63

 

1. beh 24-04-2002
2. beh 06-05-2002

Beslutningsforslag om at fiskere og fangere det område, som strækker sig fra Ilulissat til Uummannaq  får adgang til ESU lån.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 64

 

1. beh 19-04-2002
2. beh 03-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 65

 

1. beh 12-04-2002
2. beh 08-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om boligbyggeri, med det formål at muliggøre typehusgodkendelse af Illorput 2000 huse bygget med Siku Blok.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 67

 

1. beh 16-04-2002
2. beh 03-05-2002

Beslutningsforslag om indarbejdelse af klausul i servicekontrakter vedrørende fuld kapacitetsudnyttelse i flytrafikken gennem væsentlig prisreduktion på restpladser udenfor turistsæsonen.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demoktaterne)

Pkt. 69

 

1. beh. 29-04-2002
2. beh. 10-05-2002

Beslutningsforslag om revurdering af  fuglebekendtgørelsen.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Pkt. 70

 

1. beh. 24-04-2002
2. beh.

Beslutningsforslag om ansættelse af konsulenter for fangere islægsområderne.

(Landstingsmedlem Godmand Jensen, Atassut)

Pkt. 72

 

1. beh 16-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af en kirke i Qaarsut, Uummannaq.

(Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut)

Pkt. 74

 

1. beh 17-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af en effektiv kontrolinstans, som skal føre tilsyn med hjemmestyrejede aktieselskaber.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 76

 

1. beh 25-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om renovering og udvidelse af skolen i Qeqertaq.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 77

 

1. beh 08-04-2002
2. beh 06-05-2002

Beslutningsforslag om udvidelse af kommunernes adgang til erhvervsinvesteringer.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 80

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 10-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, med det formål at muliggøre bistand til etablering af selvhjælpsgrupper samt muliggøre etablering af forsøgsordninger.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 81

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 14-05-2002

Beslutningsforslag om inflationssikring af alders- og førtidspensioner.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 82

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 10-05-2002

Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 84

 

1. beh 08-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om at der i finansloven for 2003 afsættes midler til ansættelse af personer, som skal koordinere regionernes erhvervsudvikling.

(Landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 88

 

1. beh 16-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om etablering af fangerskole.

(Landstingsmedlem Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 89

 

1. beh 22-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om forlængelse af barselsorlov, samt om forbedrede orlovsmuligheder for forældre til for tidligt fødte barn.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 90

 

1. beh 08-04-2002
2. beh 06-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af lov om kommunernes mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Pkt. 91

 

1. beh 15-04-2002
2. beh 03-05-2002

Beslutningsforslag om nedsættelse af alkoholafgiften.

(Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut)

Pkt. 92

 

1. beh 10-04-2002
2. beh

Beslutningsforslag om at man i finansloven medregner etablering af en containerhavn i Sydgrønland.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, siumut)

Pkt. 93

 

1. beh 15-04-2002
2. beh 03-05-2002

Beslutningsforslag om fastsættelse af en nedre grænse for kommunernes skatteudskrivningsprocent.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 94

 

1. beh 12-04-2002
2. beh 08-05-2002

Beslutningsforslag om at Landstinget tilbagetager kompetencen til at fastsætte størrelsen på det offentliges udlejningsboliger.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 95

 

1. beh 24-04-2002
2. beh 06-05-2002

Beslutningsforslag om at Landsstyret skal udarbejde en årlig redegørelse for ESU lånenes fordeling.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 96

 

1. beh 15-04-2002
2. beh 03-05-2002

Beslutningsforslag om ændring af skattemæssige fradrag, evt. finansieret gennem en forhøjelse af landsskatten.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 97

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 10-05-2002

Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden. 

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 98

 

1. beh 22-04-2002
2. beh 14-05-2002

Beslutningsforslag om tidssvarende alders- og førtidspension.

(Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuut Inatsisartunit saqqummiunneqartoq

Ullormut oqaluuserisassat kiisalu ullut suliarineqarfissaat

 

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:                  

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 31

 

Siull.
Aappass. 12-04-2002
Pingajuss.

 

2002-mut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi raajanut akitsuutip 2%-Inik qaffanneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 32

 

Siull.

Aappass. 08-04-2002
Pingajuss.

 

Inuussutissarsiutit siuarsamiarlugit tunisassiaasiinnaasunik nutaanik nassaersiortarfimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 34

 

Siull.

Aappass. 17-04-2002 
Pingajuss. 

 

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap oqartussaaffiisa allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortat: Per Rosing-Petersen, Siumut, Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit, Lars Karl Jensen, Siumut, Daniel Skifte, Atassut, Mogens Kleist, Kattusseqatigiit)

Imm. 35

 

Siull.

Aappass. 15-05-2002 
Pingajuss.

 

Illersornissaq pillugu 1951 -Imi danskit amerikamiullu isumaqatigiissutaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 38

 

Siull. 19-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Inatsisartuni sulinermut atatillugu naalakkersuinermik suliaqarnermi aningaasatigut  tapiissutigineqartartut pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 39

 

Siull. 17-04-2002

Aappass. 10-05-2002

 

Misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip kunngip eqqussutaatigut atuutsilersinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 40

 

Siull. 17-04-2002

Aappass. 10-05-2002

 

Immiaaqqanut imeruersaatinullu qillertuusat atorneqartalernissaasa akuersissutigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Steenholdt, Attaviitsoq)

Imm. 41

 

Siull. 15-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Pensionit ilaasa akileraarutaasarunnaarnissaat pillugu aaiajangiiffigisassat siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Otto Steenholdt, Attaviitsoq)

Imm. 44

 

Siull. 08-04-2002

Aappass. 06-05-2002

 

Kalaallit Nunaanni kommunit inuussutissarsiutitigut ingerlatanut aningaasaliisinnaanerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 47

 

Siull. 22-04-2002

Aappass. 14-05-2002

 

Ineqarnermut tapiissutinik aaqqissuussinerup atuutilerseqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 49

 

Siull. 15-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Aningaasenviit aqqutigalugit akileraarntinut akiitsunik akiliisarnissaq pillugu  aalajangiiftigisassatut siunnersuut
(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 51

 

Siull. 29-04-2002

Aappass. 10-05-2002

 

Piniarneq aallaaniarneriu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnI.ssaa pillugu aalajangiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Lars Karl Jensen, Siumut)

Imm. 53

 

Siull. 19-04-2002

Aappass. 03-05-2002 
Pingajuss. 15-05-2002

 

Kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqulsisut il.iI. pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu sjunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 54

 

Siull. 19-04-2002 
Aappass. 03-05-2002

 

IIinniagaqartut allallu kommunip angerlarsmaffigisamik avataaniittut qinersinernut atatillugu allakkat nassiunnerannut akiliuteqaratik allakkatigut qinersisinnaatitaanissaannik sulissuteqarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu lnatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 55

 

Siull. 24-04-2002 
Aappass. 15-05-2002

 

Toqukkut qimaguttut KalaaIlit Nunaannut assartorneqarneranni aningaasartuutit akilerneqartarnissaat pitlugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 56

 

Siull. 16-04-2002 
Aappass. 13-05-2002

 

Naalakkersuisut Danmarkimi kalaallinut højskolirnik pilersitsinssaq pillugu siunnersuummik saqqummiussinissamut Inalsisartunit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 57

 

Siull. 16-04-2002 
Aappass. 13-05-2002

 

Naalakkersuisut nunatsinni højskolit marluusut arlaanni kalaallinik inunnguuseralugu kalaallisut oqaaseqanngitsunik kalaallisut jmmikkut ilinniartitsisalernissamik kiisalu kalaallinik danskisut piginnaasaminnik annertusaarusuttunik danskisut immikkut ilinniartitsisalernissamik pilersitsinissaq pillugu Inatsisartunit siunnersuusioqquneqarnissaannik Inalsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 59

 

Siull. 12-04-2002 
Aappass. 08-05-2002

 

Aningaasat iluarsaassinermut aningaasaateqarfimmut siunissami ikineqartussaagaluit ilaasa, inigisamik nammineq piginnittuunerup Kalaallit Nunaanni tamani assigummik atuutilernissaata siuarsarneqarnissaa siunertaralugu, aningaasalersuisarfimmik pilersitsinissamut atorneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 60

 

Siull. 19-04-2002 
Aappass. 15-05-2002

 

Kalaallit kuisinneqarnerminni atertaartinneqarnerminnilu kalaalljsut taaguuserlugit siunissami  atserneqartalersinnaanerat periartissinniarlugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 549-mi, §5-ip allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 62

 

Sul. 16-04-2002

 

Meeqqanut inuusuttunullu Ilulissanlittunut atuartimmiklilinniarfimmik sanaartomissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 63

 

Siull. 24-04-2002 
Aappass. 06-05-2002

 

llulissaniit Uummannaq tikillugu aalisartut piniartullu ESU aqqutigalugu taarsigassarsisinneqarsinnaalemissaat piilugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 64

 

Siull. 19-04-2002 
Aappass. 03-05-2002

 

Inatsisartuni ilaasortaajutigaluni Naalakkersuisuni jlaasortaasarnerup taamaatinneqarnissaa siunertaralugu lnatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqamissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm. 65

 

Siull. 12-04-2002 
Aappass. 08-05-2002

 

Siku Blok atorlugu Illorput 2000-ip sanaartomeqarsinnaalernissaata akuenneqarnissaa siunertaralugu inissialiomeq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqamissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Rosing-Petersen, Siumut)

Imm. 67

 

Siull. 16-04-2002 
Aappass. 03-05-2002

 

Takornariaqanngiffiani timmisartumi inissat atarneqanngitsut akikillerujussuarneqarnerlsigut timmisartuussinermi inissanik tamakkiisumik atuinissamik imaqartumik kiffartuussinissamik isumaqatigiissutini piumasaqaammik ilanngussisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 69

 

Siull. 29-04-2002 
Aappass. 10-05-2002

 

Timmissat piltugit peqqussutip naliliiffigineqaqqinnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Jensen, Atassut)

Imm. 70

 

Sul. 24-04-2002

 

Sikusartumi piniartunut siunnersortinik atortinitsitsisoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Godmand Jensen, Atassut)

Imm. 72

 

Sul. 16-04-2002

 

Uummannap eqqaani Oaarsuni oqaluffiliornissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mikael Petersen, Siumut)

Imm. 74

 

Sul. 17-04-2002

 

Nakkutilliisoqarfimmik aktiaateqalluni piginneqatiguffinnik Namminersornerullutik Oqartussanit pigineqartunit sukumlisumik nakkutiginnittussamik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 76

 

Sul. 25-04-2002

 

Qeqertami atuarfiup iluarsartuunneqarnissaa ilaneqarnissaalu pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 77

 

Siull. 08-04-2002 
Aappass. 06-05-2002

 

Kommunit inuussutissarsiornermut aningaasaliisinnaassuseqarnerisa annertusarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 80

 

Siull. 22-04-2002 
Aappass. 10-05-2002

 

Inuttut imminut ikiorsernissaq siunertaralugu ikioqatigiI'nnik aammalu misiliutitut aaqqissuussinernik pilersitsinermi tapersimissamut penarfissiinissaq siunertaralugu pisortanit ikiorsussutit pillugit lnatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 81

 

Siull. 22-04-2002 
Aappass. 14-05-2002

 

Utoqqat siusinaartumillu pensionisiallit pensionisiaasa naleerukkiartunnginnissaannik qulakkeerinninnissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 82

 

Siull. 22-04-2002 
Aappass. 10-05-2002

 

Utertunut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaa pitlugu aalajangiiffgisassatut sunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 84

 

Sul. 08-04-2002

 

Nunap immikkoortuini jnuussutissarsiornikkut ineriartortitsinermi sulisunik ataqatigiissaarisussanik atortjnitsitsinissamut 2003-imut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaa piltugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 88

 

Sul. 16-04-2002

 

Piniartutut atuartimmik pilersitsinissaq pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 89

 

Sul. 22-04-2002

 

Erninermi sulinngiffeqartarnerup sivitsorneqarnissaa aammalu meeqqanut inunngujaartunut angajoqqaat sulinngiffeqarsinnaanermut periarfissaasa pitsanngorsarneqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 90

 

Siull. 08-04-2002

Aappass. 06-05-2002

 

Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliisinnaanetat pillugu inatsissap allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)

Imm. 91

 

Siull. 15-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Imigassanut akitsuutip appartinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Simon Olsen, Siumut)

Imm. 92

 

Sul. 10-04-2002

 

Kujataani containennut umiarsualiviornissap aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaa pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, siumut)

Imm. 93

 

Siull. 15-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Kommunit akileraarusiisarnerisa minnerpaaffilerneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 94

 

Siull. 12-04-2002

Aappass. 08-05-2002

 

Pisortat inissiaataasa attartortittakkat angissusilerneqarnissaanni oqartussaassutsip InatsIsartunut uterteqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 95

 

Siull. 24-04-2002

Aappass. 06-05-2002

 

ESU-mit taarsigassarsiaritinneqartut agguataarnerisa ukiumoortumik  nalunaarusianneqartarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 96

 

Siull. 15-04-2002

Aappass. 03-05-2002

 

Nuna tamakkerlugu akileraarutip jlaatigut affanneqarneratigut akileraarutitigut ilanngaatit allanngortinneqarsinnaanerat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 97

 

Siull. 22-04-2002

Aappass. 10-05-2002

 

Ukiuunerani suliffissaqartitsisarnerup siuarsarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold; Kattusseqatigiit)

Imm. 98

 

Siull. 22-04-2002

Aappass. 14-05-2002

 

Utoqqaat siusinaartumillu pensionisiallit ullutsinnut naleqquttumik pensionisiaqartinneqarnissaat pillugu aalajangiiftigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mads Peter Grønvold; Kattusseqatigiit)