Ullormut oqaluuserisassat

Ullut ataatsimiiffiusut 27-iat, ataasinngorneq 13. November 2017, nal. 11:00
Immikkoortup normua / Suliarineqarnissaata ullua
Siunnersuutit qulequtaat
Imm./pkt.: 2
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaannik Inatsisartut Inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersumi kapitali 6-imi, imeqarfiit killeqarfiini suliassaqartoqartillugu immikkut akuersissuteqartarnermut tunngatillugu, aalajangersimasumik erseqqinnerusumillu maleruagassiuunneqarnissaanut Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UKA18-imut siunnersuummik suliaqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Inuussutissarsiornermut Aatsitassanullu Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Naalakkersuisut AIS19-imi ukiunilu missingersuusiorfiusuni misileraanermut aningaasaliissutinik 7,5 mio. kr-inik amerlassusilinnik, aalisakkanik suliffissuit nunaqarfinni qerititsivinnik sanaartornissamik annertusaanissamulluunniit atugassatut qinnuteqarfigisinnaasaannik immikkoortitsinissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut. Tapiissutit containerinik qerititsivinnik nutaanik pisinermut kiisalu aalisakkanik tunisasiorfiit Nukissiorfinnut attaviliinermut akiliutissaannut, containerinik qerititsivinnik pisinerup Nukissiorfiit naammassisinnaasamikkut annertusaanerannut aningaasartuutinut akiliutinut atorneqarsinnaassapput. Aningaasanit atorneqartussanngortitanit agguaassinermi piffinni suliffissaqartitsinikkut suliniutinik pisariaqartitsinerit isiginiarneqassapput.
(Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Siunnersuut uunga: Kalaallit napparsimasut danmark-imi katsorsartittarnerannut atatillugu ilaqutaasup/t ineqartinneqartarnerannut atatillugu, katsorsarneqartussaq rigshospital-imi napparsimmavimmiluunniit allami suliarineqassatillugu ilaqutaasup/t unnuiffigisinnaasaannik pilersitsisinnaanerata iluaqutissartai aammalu aporfissarisinnaasaasa misissorneqarnissaanik, ilanngullugu pilersitsinerup suut piumasaqaatitariumaagai, soorlu aningaasartuutissat aammalu sulisussanut tunngasut pillugit Naalakkersuisut peqquneqassasut inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UKA 2018-mut ileqqussaasunik siunnersuisooqatigiinnik pilersitsinissamut siunnersuusioqqullugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 116
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Sanaartornermut Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Ajunaarnersuarnik ajunaarnersuartulluunniit ittunik pisoqartillugu iliuuseqapallattarnermut upalunaarsimangerup kommuninit akisussaaffigineqarnerata pitsaaqutaanik pitsaanngequtaanillu UKA2018-imut Naalakkersuisut nassuiaasiornissamik peqquneqarnissaannut Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 67
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut Naalakkersuisut peqquneqassasut, aalisarnerup iluani tunitsivinni tunisat tamaasa oqimaassutsinut akigititat ingerlaavartumik saqqummiuneqartalernissaat anguniarlugu internikkut portalimut pilersitsinissamik nalunaarusiamik 2018 ingerlarnerani agguaassissasut. Nalunaarusiami nalilersuinerit, suliassat pilersitsinissamut tunngasut, naleqqussaajuarnissamullu aningaasartuutissat ilanngunneqassapput, portali qanoq aaqqissuunneqarsinnaanersoq – kiisalu inuussutissarsiummut tunngatillugu aningaasarsiornermut unammilleqatigiinnermullu qanoq kinguneqarsinnaanera ilaatinneqassallutik.
(Inatsisartunut ilaasortaq Henrik Fleischer, Partii Naleraq)

Inatsisartut aalajangigassaatut siunnersuutigineqarpoq Naalakkersuisut peqquneqassasut UPA2018-imut Tunumi aalisarneq pillugu nassuiaat agguaatissagaat. Nassuiaatip imarissavaa Naalakkersuisut aalisarnikkut inerisaaniarlutik iliuusissaat – kiisalu innersuussutit, aalisarnerup inerisarnissaanut tunngasutigut siunnersuutaasut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Laura Táunâjik, Siumut)

Imm./pkt.: 47
Siull. 3/5-2017
(Imm.47 aamma 183 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput)
Illoqarfinni annerusuni arfineq marluusuni ungasissumiit kiassarnikkut, innaallagissamillu kiassarnikkut ullumikkuminngarnit suli annerusumik atorluaanerulernissarput siunertaralugu, Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aaliangiiffigisassaatut siunnersuut. Illoqarfiit pineqartut tassaapput Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk aamma Qaqortoq.
(Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 183
Siull. 3/5-2017
(Imm.47 aamma 183 ataqatigiisillugit siullermeerneqarput)
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Ulloq 1. Januar 2018-imut qitiusumik kiassaateqarfinnut kissarsuuteqarfinnullu il.il. Namminersorlutik Oqartussanit toqqaannanngitsumik toqqaannartumilluunniit pigineqartunut tamanut piginnittuunerup, akisussaanerup, ingerlatsinerup aserfallatsaaliinerullu il.il. Nukissiorfinni ataatsimut katersorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortanit, Anders Olsen, Vivian Motzfeldt, Bendt B. Kristiansen, Villy Olsvig aamma Mala Høy Kúko)

Timersortartut nuna tamakkerlugu unammisartut peqataanerisa taakku sulliviinnut imaluunniit ilinniarnerannut sapinngisamik ajoqutaasinnaasumik kinguneqaqqunagu qanoq iliorluni timersortartut nuna tamakkerlugu unammisartut atugaat pitsanngorsarneqarsinnaanersut misissoqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Kalaallit Nunaanni Timersortartut Kattuffiat, immikkut kattuffiit kiisalu allat susassaqartut soqutigisaqaqatigiit misissuinermut UKA2018 tikitsinnagu Inatsisartunut agguaanneqartussamut peqataatinneqassapput.
(Inatsisartunut ilaasortaq Nivi Olsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 113
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Iliisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliamit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Naalakkersuisut Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsississaat nr. 15, 3. December 2012-imeersup kingornalu inatsimmut ilanngunneqarsimasinnaasunut atatillugu atuuttumut nalunaarummut Meeqqat atuarfianni immikkut ittumik atuartitsisarneq aammalu allamik immikkut perorsaanikkut ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 22, 23. juli 1998-imeersumut tulluussaaqqinneqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Uunga siunnersuut: Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx yy 2017-imeersoq. (Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup sulianik ingerlatsinerata naammassiuminarsagaanera)
(Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Uunga siunnersuut: Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xxx 2017-imeersoq. (Inatsisip kalaallisut oqaasertaani § 13, imm. 1-imi erseqqissaaneq)
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq

Uunga siunnersuut: Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranut inatsisartut inatsisaat nr. xx xx. xxx 2017-imeersoq. (Inatsisip kalaallisut oqaasertaani § 32 imm. 1-imut aamma 46 imm. 5-imut erseqqissaaneq)
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq

Namminersornerullutik Oqartussat missingersuutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2017-imeersoq.
(Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq)