Samling

20120913 09:27:03
Spørgsmål til Landsstyret 03 EM


03EM/01.25.01-31 Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan vil Landsstyret sikre, at lovgivning og interne regler vedrørende rygning overholdes i Hjemmestyr...? (Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-34 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilken langsigtet strategi har Landsstyret for forvaltningen af den grønlandske torskebestand? (Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-63 Spørgsmål til Landsstyret: Er det Landsstyrets holdning at uddelegering af private arbejdsopgaver til.. (Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-50 Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremsætter Landsstyret beslutning om Grønlands fremtidige national sang... (Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-65 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er Landsstyrets planer for udarbejdelelse af faste retningslinier for tiddeling af.. (Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-84 Spørgsmål til Landsstyret: Spørgsmål om sundhedsvæsenets distriktsinddeling er passende i henhold til.. (Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqtigiit)

03EM/01.25.01-88 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke alderdomshjem har Landsstyret fremtidigt planer om at forbedre? (Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-16 Spørgsmål til Landsstyret: I forbindelse med tidligere afholdte kurser i Danmark for grønlandsk arbejdskraft med.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-24 Spørgsmål til Landstyret: Hvilken indsats bliver der gjort over for folk, der bliver anbragt i anstalt og lignende på.. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-25 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet at tage initiativ til, at der indhentes oplysninger til sikring.. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-26 Spørgsmål til Landsstyret om antallet af brancheskoleophold indenfor erhvervsuddannelserne: Taget i.. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-27 Spørgsmål til Landsstyret om regionsskoler i forbindelse med erhvervsuddannelserne. Har Landsstyret overvejet at oprette en.. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-53 Spørgsmål til Landsstyret: Det ønskes oplyst, hvilke undersøgelser Landsstyret har foretaget i forbindelse med.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-74 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed og Landsstyremedlemmet.. (Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-69 Spørgsmål til Landsstyret om Landsstyrets holdning til at skabe mulighed for, at enkeltpersoner og... (Landstingsmedlem Ole Dorph)

03EM/01.25.01-99 Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret bedes oplyse om søværnets fiskeriinspektions hidtidige erfaringer med.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-104 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har man af visioner om udviklingen af hellefiskefiskeriet ved Upernavik kommune? (Landstingsmedlem Ole Thorliefsen, Siumut)

03EM/01.25.01-28 Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår bliver Landstinget orienteret om analysearbejdet omkring behovet for.. (Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-29 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at stramme den gældende lovgivning om fyrværkeri, således at der indføres bestemte datoer... (Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-67 Spørgsmål til Landsstyret: Hvorfor er man så længe om at indføre en pantordning og destruktion af emballage... (Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

03EM/01.25.01-36 Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret arbejde for indførelse af et fag i folkeskolen om forvaltning af egen privatøkonomi... (Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-41 Spørgsmål til Landsstyret: Vil der blive etableret en ekstra radiofrekvens, så landstings samlingerne kan blive transmitteret...? (Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

03EM/01.25.01-47 Spørgsmål til Landsstyret: På baggrund af de ønskede data ønsker jeg at få besvaret, hvorvidt Landsstyret er af den opfattelse, at... (Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

03EM/01.25.01-51 Spørgsmål til Landsstyret: Landsstyret har i sin strategiplan "Erhvervsfremme - Strategi- og handlingsplan 2002-2004" tilkend... (Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

03EM/01.25.01-52 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret udarbejdet overordnede og konkrete handlingsplaner om bevarelse af biodiversiteten... (Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-60 Spørgsmål til Landsstyret omkring vilkårene for de erhvervsudøvere, der anvender joller. (Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-82 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad vil Landsstyret gøre for at en større andel af grønlandske studerende i Danmark vender hjem til... (Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-95 Spørgsmål til Landsstyret om fordeling af overskud fra tipsmidlerne til A, B og C puljerne. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-96 Spørgsmål til Landsstyret om hvad Landsstyret har af planer for at finde en løsning på problemet med mangelen på lærerkræfter til... (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-103 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter man gøre ved de lukkede produktionsanlæg i Upernavik distrikt? (Landstingsmedlem Ole Thorliefsen, Siumut)

03EM/01.25.01-108 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at fremsætte lovforslag om butikkers lukketider i forbindelse med højtider og... (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-109 Spørgsmål til Landsstyret: Er der lagt planer, eller agter man at gøre noget for de børn, der endnu ikke har nået skolealderen, men som.. (Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-112 Spørgsmål til Landsstyret om målsætningerne for PAARISAs forebyggelsesarbejde indenfor denne valgperiode. (Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

03EM/01.25.01-22 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret, under hensyn til den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.. (Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

03EM/01.25.01-58 Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan ser Landsstyrets prioriterede liste ud for forbedring af alderdomshjem i Grønland... (Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

03EM/01.25.01-21 Spørgsmål til Landsstyret: Såfremt der er foretaget undersøgelse af etablering af kajanlæg for passagerskibe.. (Landstingsmedlem, Isak Davidsen, Siumut)

03EM/01.25.01.-20 Spørgsmål til Landsstyret: Jeg vil gerne vide hvornår Landsstyret har tænkt sig om at give tilladelse til fangst.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01.-10 Spørgsmål til Landsstyret: Hvorfor trækkes ældre og handicappede i deres førtidspension, når de udover.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-12 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag planlægger Landsstyret til forbedring af indhand lingsmulighederne.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-13 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage for at sikre især de unge kystnære.. (Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-17- Spørgsmål til Landsstyret: Kan Landsstyret redegøre for principperne bag forhøjelsen af husleje i de lejeboliger.. (Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-18- Spørgsmål til Landsstyret omkring betaling af depositum ved ufrivillig flytning fra lejebolig. (Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01.19- Hvilke tiltag agter Landsstyret konkret at foretage for at imødegå manglen på praktik pladser for at mindske.. (Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Naalakkersuisunut apeqqutit


03EM/01.25.01-31 Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussat allaffeqarfeqarfissuanni inatsisit kiisalu pujortartarnermut... (Inatsisartuni ilaasortaq Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-34 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni saarulleqassutsimut tunngatillugu Naalakkersuisut ungasissoq isigalugu qanoq periuse..? (Inatsisartuni ilaasortaq Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-63 Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaanni Royal.. (Inatsisartuni ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-50 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta siunissami inuiattut erinarsuutissaata aalajangiiffigineqarnissaa pillugu.. (Inatsisartuni ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-65 Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersornerullutik Oqartussani kommunenilu atorfimmut.. (Inatsisartuni ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-84 Naalakkersuisusnut apeqqut: Nunatta isorartussusaa ilisimallugu nakorsanillu sivisuumik atasussanik... (Inatsisartuni ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-88 Naalakkersuisunut apeqqut: Utoqqaat illui sorliit siunissami pitsanngorsaavigisassatut Naalakkersuisut pilersaarutigaat? (Inatsisartuni ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-16 Naalakkersuisunut apeqqut: Sulisartut kalaallit inissianik iluarsaanermi suliffissaqartinneqarnissaat.. (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-24 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni pinerluuteqarsimasut anstaltimut assigisaannullu inissinneqartartut.. (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-25 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni meeqqanut inuusuttuaqqanullu sullissisutut atorfinitsinneqartussat.. (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-26 Inuussutissarsiutinut Ilinniartitaanerit iluanni brancheskolertarnerit amerlassusaat pillugit Naalakkersuisunut apeqqut: Angalaneq.. (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-27 Inuussutissarsiutitigut Ilinniartitaanerni regionskoleqartitsineq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.. (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-53 Naalakkersuisunut apeqqut: Nammineerluni illuliassat arlariit Nuussuarmi sissamiittut 1995-imi.. (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-74 Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariinnut ajornartorsiuteqartunut højskolet annertunerusumik.. (Inatsisartuni ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-69 Kalaallit Nunaanni inuit ataasiakkaat sulliviillu Nunatta Karsianut akiliuteqarlutik nunaminertamik atuinissamut.. (Inatsisartuni ilaasortaq Ole Dorph)

03EM/01.25.01-99 Naalakkersuisunut apeqqut: Qaammataasat atorlugit alapernaarsuinermi atortorissaarutinik sakkutuut aalisarnermik... (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-104 Naalakkersuisunut apeqqut: Upenaviup Kommuneani qaleralinniarnermi ineriartortinneqarnissaa qanoq takorloorneqarpa? (Inatsisartuni ilaasortaq Ole Thorliefsen, Siumut)

03EM/01.25.01-28 Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfinni ilanngaaserisunik atorfinitsitsinissamik umiarsualivinnilu qimminik.. (Inatsisartuni ilaasortaq Godmand Rasmussen, Atassut)

03EM/01.25.01-29 Naalakkersuisunut apeqqut: Qummoroortartut qaartartut ukiup naalernerani ulluni aalajangersimasuni, assersuutigalugu ukiup... (Inatsisartuni ilaasortaq Otto Jeremiassen, Atassut)

03EM/01.25.01-67 Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami Qaanaami Ittoqqortoormiinilu imeruersaatit assigiinngitsut puukuisa... (Inatsisartuni ilaasortaq Jakob Sivertsen, Atassut)

03EM/01.25.01-36 Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut meeqqat atuarfianni nammineq aningaasaatit... (Inatsisartunut ilaasortaq Otto Jeremiassen Atassut)

03EM/01.25.01-41 Naalakkersuisunut apeqqut: Immikkut radiofrekvens-imik pilersitsisoqarniarpa, taamaa lilluni Inatsisartut katersuun... (Inatsisartuni ilaasortaq Palle Christiansen, Demokratiit)

03EM/01.25.01-47 Naalakkersuisunut apeqqut: Paasissutissiissutigineqartussatut kissaatigineqartut tunngavigalugit... (Inatsisartuni ilaasortaq Per Skaaning, Demokraatit)

03EM/01.25.01-51 Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut iliuusissatut pilersaarutaanni "Inuutissarsiutinik inerisaaneq - 2002-mii... ... (Inatsisartuni ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

03EM/01.25.01-52 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni uumassusillit assigiinngisitaartuunerisa piuinnartinneqarnissaat pillugit,... (Inatsisartuni ilaasortaq Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-60 Umiatsiaararsorlutik inuutissarsiuteqartut atugarisaat pillugit Naalakkersuisunut apeqqut. (Inatsisartuni ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-82 Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat nunatsinniit Danmarkimut ilinniariartortartut ilinn... (Inatsisartuni ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

03EM/01.25.01-95 Tipsernermi sinneqartoorutit aningaasat puljenut A, B, C-mut agguaanneqartartut pillugit Naalakkersuisumut apeqqut. (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-96 Naalakkersuisunut apeqqut: Danmarkimi kalaallit oqaasiinik ilinniartitsinermut atatilugu illinniatitsisunik amigaateqarneq... (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-103 Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup eqqaani tunisassiorfiit matoqqasut qanoq aaqqiivigineqarniarpat? (Inatsisartuni ilaasortaq Ole Thorliefsen, Siumut)

03EM/01.25.01-108 Naalakkersuisunut apeqqut: Pisiniarfiit nalliuttuni nalliuttorsuarnilu ammasarnerat pillugu Naalakkersuisut inatsisissatut... (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-109 Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat piginnaaneqarluartut siusinaarlutik atualertalersinnaanerat pilersaarutigineqarpa? (Inatsisartuni ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

03EM/01.25.01-112 Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsineq pillugu qinersiviup iluani suliniutit suut... (Inatsisartuni ilaasortaq, Ole Dorph, Siumut)

03EM/01.25.01-22 Naalakkersuisunut apeqqut: Teknikikkut ineriartorneq inuiaqatigiillu ineriartornerat kiisalu attaveqaatitigut.. (Inatsisartuni ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

03EM/01.25.01-58 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni utoqqaat illuinik pitsanngorsagassanik Naalakkersuisut pingaarnersiuilluni... (Inatsisartuni ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

03EM/01.25.01-21 Naalakkersuisunut apeqqut: Kangaamiuni sinersortaatinut nioqqutissanillu assartuutinut talittarfiliornissaq.. (Inatsisartuni ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

03EM/01.25.01.-20 Naalakkersuisunut apeqqut: Umimmaat 1993-imi nuunneqartut maannalu Niaqornaarsummiit avannamut Ilulissat.. (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattuseqatigiit)

03EM/01.25.01.-10 Naalakkersuisunut apeqqut: Sooq utoqqaat, innarluutillit siusinaartumillu pensionisiallit.. (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-12 Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup kommuniani aalisartut tunitsiveqarnikkut periarfissaat... (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-13 Naalakkersuisunut apeqqut: Minnerunngitsumik inuusuttut sinerissap qanittuani raajarniartut uninngatitaaginnaratik.. (Inatsisartuni ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

03EM/01.25.01-17- Naalakkersuisunut apeqqut: Inissiani attartortittakkani A/S INI-mit aqunneqartuni ineqarnermut (Inatsisartuni ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01-18- Inissiamit attartukkamik nammineq piumassuserinngisamik nuutsitaanermi qularnaveeqqusiissutinik... (Inatsisartuni ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)

03EM/01.25.01.19- Ilinniagaqartut uniinnartartut ikilisinniarlugit praktikkerfissanik amigaateqartarneq illuatungilerniarlugu.. (Inatsisartuni ilaasortaq Ruth Heilmann, Siumut)