Ullormut oqaluuserisassat

Ullut ataatsimiiffiusut 41-iat, tallimanngorneq 18. November 2016, nal. 10:00
Immikkoortup normua / Suliarineqarnissaata ullua
Siunnersuutit qulequtaat
Imm./pkt.: 2
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx 2016-imeersoq (Atuuffia aamma ilinniakkat allat, nalunaarusiortarneq il.il.)
(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

Naalakkersuisut attartornermut peqqussutip allannguuteqartinnissaat, ineqarnermut akiliineq bankip qaamatini ulloq kingulleq ammaffianut nuunnissaanut aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Justus Hansen, Demokraatit)

Naalakkersuisut UKA17-mut Nunatta nunatut issittumiittutut inissisimanera nunarsuarmioqatigiinnilu inissisimanerput pillugu politikkikkut periarfissarisai aallaavigalugit, Issittoq pillugu periusissiamik suliaqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Atuarfinni sorlerni meeqqanut inuusuttunullu ajornartorsiutitik pillugit saaffigisinnaasaminnik amigaateqarnersut pillugit, amigaatillu taakku qanoq iliuuseqarfigineqarsinnaanersut pillugit pilersaaruteqartoqarnersoq Naalakkersuisut UPA 2017-imut nalunaarusiornissaannik suliniuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 57
Aappassaaneerinninnermi Allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Naalakkersuisut namminersortunngorsaanermut isumalioqatigiissitamik pilersitsinissaannut, pisortat suliffeqarfiit tamakkiisumik tamakkiisumiinngitsumillu pigisaannik misissueqqissaartussanik siunnersuuteqartussanillu suliffeqarfiit sorliit namminersortunngorsarnerinit iluanaaruteqartoqarsinnaaneranik suliaqartussanik aalajangiiffigisassatut siunnersuut. Misissuineq UKA 2017-mi Inatsisartunut tunniunneqassaaq.
Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaatitai

Innuttaasut ilinniagaqarnermik allagartaqanngitsut inuttut piginnaasaqarfigivilersimasaat nammineerlutillu piginnaanerilersimasaat pisortatigoortumik nalunaarsorneqarnissaat, ataqatigiisillugit aaqqissuuneqarnissaat, suliffeqarfeqarnermilu suliallit illuatungeriit atuinerulernissaat anguniarlugu, Naalakkersuisut sulisoqarnermut tunngasuni attuumassusilinnik suleqatiserinninnissaannik oqaloqatiserinninnissaannillu peqquneqarnissannik, anguniagaasalu inerneri kingusinnerpaamik UPA18-mi nassuiaammi saqqummiunneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Nunatsinni inuussutissanik nioqqutissiornermik inuussutissarsiortunut tunngasuni, tassani ingammik inuussutissanik avammut niuerutigineqartuni pissutsinut tunngasuni, ilinniartitaanikkut neqeroorutinik amerlanerusunik ineriartortitsinissaq pillugu Naalakkersuisut UKA 17-mut nassuiaasiornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.
(Inatsisartunut ilaasortaq Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 139
Aappassaaneerinninnermi Allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Qasigiannguit Aasiaallu akornanni erngup nukinganik nukissiorfiliornissamut misissuinernut atatillugu nunaqarfiit qanigisaaniittut erngup nukinganik nukissiuutillu ataavartut allat atorlugit nukissiorfilernissaannik periarfissat misissoqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut. Misissuinermi Igalikumi nukissiuutinik ataavartunik assigiinngitsunik atuinermik misileraanermit maanna ingerlasumit misilittakkat ilanngunneqassapput misissuinerullu inernera kingusinnerpaamik UKA2017-mi Inatsisartunut saqqummiunneqassalluni.
(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Sulisartut sunniuteqaqataaffiginngisaannik suliffeqarfiit aaqqiissutaagallartumik sivikitsumillu sulinermik unitsitsigallarnerini sulisartut suliffeqarfimminniit angerlartitaagallartarnerat pillugu aalajangersakkat Nunatsinni suliffeqarfinnut tamanut tunngatitaalernissaat qulakkeerniarlugu suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsisartut inatsisaata nr. 2, 15. maj 2014-imeersumi § 4-ap allannguutissaanik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik UPA2017-imi Inatsisartunut saqqummiusseqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Ilanngullugu siunnersuutigineqarpoq inatsisini allani attuumasuni oqaasertatigut naqqiisoqassasoq, qulakkeerniarlugu Suliffeqarfiit aaqqiissutaagallartumik sivikitsumillu sulinermik unitsitsigallarnerini sulisartut suliffeqarfimminniit angerlartitaagallartarnerat suliffeqarfinnut tamanut atuuttussanngortillugu.
(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 47
Siull. 23/5-2016
Aappassaaneerinninnermi Allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Pisortat ataatsimoortumik allaffissornerisa aaqqissugaanerannut atatillugu naliliinissamut ataatsimiititaliarsuarmik pilersitsisoqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Maanna suliassaasut aallaavigalugit allaffissornerup annertussusaa ataatsimiititaliarsuup nalilersussavaa, suleriaatsit sunniuteqarluarnerusut pilersinnissaannut immikkoortortaqarfiillu suliassaqarfiillu (sektorit) akimorlugit suleqatigiinnerup pitsanngorsaaviginissaanut periarfissat misissussallugit, kiisalu allatut aaqqissuussinissamut periarfissanik siunnersuuteqarluni. Siunnersuutini tamani inatsisit ingerlatsinermut tunngasut qasukkartinneqannginnissaat aallaaviussaaq. Ataatsimiititaliarsuaq inunnit sektorinit assigiinngitsuneersunit inuttaqassaaq, tassa pisortat sektoriineersut aamma namminersortut sektoriineersut ilaasortat misilittagaqartut amerlaqatigiissallutik. Ataatsimiititaliarsuaq assigiinngissitaartuneersunit ilaliussanik sulisitaqassaaq, sulininilu ukiut marluk iluanni naammassissallugu. Tamatuma kingorna ataatsimiititaliarsuup innersuussutai Inatsisartuni politikkikkut suliarineqassapput.
(Inatsisartunut ilaasortat Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 140
Aappassaaneerinninnermi Allannguutissatut siunnersuut Inatsisinut Ataatsimiititaliamit isumaqatigiittumit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq.
Kalaallit Nunaanni pinerluttulerineq pillugu inatsisip aamma Kalaallit Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsisip allanngortinneqarnissaanut missingiummut Namminersorlutik Oqartussat tapersersuinissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut (Oqarasuaatikkut nalunaaruteqartarneq, kalaallit nunaanni pinerluuteqarsimasunut inissiisarfinni pissaanermik atuineq, kiisalu palleeqqusinnginneq, sumiiffimmeeqqusinnginneq peersitaanerlu il. il.) aamma palleeqqusinnginneq, sumiiffimmeeqqusinnginneq peersitaanerlu pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutilernissaa pillugu peqqussut aamma pinerlunnernik eqqugaasimasunut naalagaaffimmit taartisiaqarnissaq pillugu inatsisip allanngortinneqarnera.
(Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut, Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq)

Imm./pkt.: 61
Demokraatinit Inatsisartut oqaaseqaatissaattut siunnersuut akuerineqanngilaq.
"Ilinniartoqarneq pillugu inatsimmik" taaneqartup naleqqussarnissaa siunertaralugu attuumassuteqartut soorlu suliffeqarnerup iluani illuatungeriit ilinniarnermullu atatillugu atuagarsorfiit atuarfiit akuutinneqarnissaat pisariaqarnersoq pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut, taamaasiornikkut qularnaarumallugu, inatsisip ingerlalluarnissaa taamatullu Inatsisartuni amerlanerussuteqarluartunit innuttaasunillu tapersersorluarneqarnissaa.
Demokraatit Inatsisartuni gruppiat

Imm./pkt.: 141
Nunatsinni ingerlatseqatigiiffiit tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit Namminersorlutik Oqatussanit pigineqartut naalakkersuinikkut qanoq ineriartortinnissaannut kissaatigisavut, tassungalu ilanngullugu sinneqartooruteqartarnissaannik, iluanaarutinik kiffartuussinikkullu inissisimanissaannik sutigut piumasaqaateqassanersugut pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit