Samling

20120913 09:26:24
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer 05 EM


EM05/06 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar... (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/07 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold... (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/10 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygerområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign. (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/11 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at den grønlandske selskabsskat, som i en årrække har andraget 37% sænkes til 20%. (Ole Dorph, Siumut)

EM05/12 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for etablering af en regional lufthavn i Qaqortoq. (Jonathan Motzfeldt, Siumut)

EM05/13 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, med tanke på mange hjemmehjælpere, som i dag arbejder med ældre, førtidspensionister... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/14 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret som en del af den igangsatte reform for ændring af den gymnasiale uddannelse pålægges at sikre... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/15 Forslag til landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret gennem ydelse af tilskud at åbne mulighed for de ansøgere om efterskoleophold... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/16 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at reglerne vedrørende påbud om brug af redningsveste bliver strammet op for alle, der færdes... (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/22 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte tiltag for at starte engelskundervisning tidligere i folkeskolen end det... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/23 Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tilvejebringe et rabatsystem for rejsende unge (ungdomsrabat). (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/24 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte arbejdet for at sikre, at pensionsordninger vedrørende ældre... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/25 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til EM2005 om at ændre Landstingslov nr. 19 af 30. oktober... (Enos Lyberth, Siumut)

EM05/26 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret hæver tilskuddet til efterskolerne for årene 2008 og 2009. (Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

EM05/31 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge en strategi for, hvorvidt og hvorledes trofæjagt på isbjørne kunne realiseres... (Palle Christiansen, Demokraterne)

EM05/34 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave uddannelsesprogram for rent grønlandsksprogede borgere. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/35 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres en basisuddannelse for kunst i Grønland. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/36 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der nedsættes et udvalg, der skal fremkomme med forslag om... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/37 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende... (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

EM05/38 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at jollefiskere og fangere får mulighed for at modtage... (Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/39 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indføre obligatorisk skolemadsordning i folkeskolen i hele Grønland. (Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

EM05/40 Forslag til landstingsbeslutning om at landet igen inddeles i flere landstingsvalgkredse. (Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

EM05/41 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at stifte en fond med det formål, at fremme de unges udvikling. (Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/42 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at lave planer for byggeri af mindre energiforsyningsanlæg baseret... (Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/43 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for en opfølgning af ikke-registrerede unge arbejdsløse samt at sikre en måde... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/45 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der på finansloven øremærkes midler evt. fra... (Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg)

EM05/76 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at huslejebetalinger for enlige uddannelsessøgende med børn indrettes... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/78 Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret at arbejde for, at medlemmer af menighedsrepræsentationerne i Grønland opnår vederlag som folkevalgte. (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/79 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at mindst den ene af forældrene eller forsørgerne til handicappede... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/82 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med kommunerne pålægges at gennemføre en oplysningskampagne mod... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/84 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af færdselsreglerne, således at brug af sikkerhedssele... (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/85 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage et lovgivningsinitiativ, som sikrer lønmodtagerne adgang til hel eller delvis... (Per Rosing-Petersen, Siumut)

EM05/87 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en informationskampagne om gældende grønlandske erhvervsstøtteordninger... (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/90 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at oprette fire regionale vækstcentre. (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/91 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at omrokere 100 millioner kroner til vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. (Palle Christiansen, Demokraterne)

EM05/92 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand. (Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

EM05/95 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre § 20, stk. 3 i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig... (Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

EM05/97 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en Bygge -og anlægsstyrelse. (Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tilføre nye ressourcer til folkeskolen i form af normering af stillinger... (Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

EM05/104 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at få ændret valgbarhedsnævnets sammensætning samt arbejde. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/107 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at flere familier kan blive tilbudt kursusmuligheder samt uddannelsesmuligheder. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/108 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/109 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af plejehjem for voksne borgere med psykiske lidelser. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/110 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/111 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering et råd for socialt udsatte i Grønland. (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/112 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver iværksat aktiveringsprogrammer... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/114 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at fremskaffe midler til første etape af opførelsen af... (Jonathan Motzfeldt, Siumut)

EM05/115 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2006, således at... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/120 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at introducere en advarselsmærkning af voldelige TV... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/122 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for fremskaffelse af økonomiske tilskudsmuligheder til etablering af området... (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/124 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en sænkning af skatten for de mennesker, som ved siden af.. (Simon Olsen, Siumut)

EM05/131 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udnytte bestemmelsen i landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/132 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en sproglig integrationslov, som i udgangspunktet giver enhver... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/133 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget træffer principbeslutning om omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab. (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre § 11, stk. 2, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/144 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2005 om at opfordre regeringerne... (Delegationsformanden)

EM05/145 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2005 om at opfordre regeringerne i Island... (Delegationsformanden)

EM05/146 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2005 om at samarbejde om at styrke forskningen... (Delegationsformanden)

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Inatsisartunit UKA 05


EM05/06 Efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq Namminersornerullutik... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/07 Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/10 Inuit tamat ornittagaanni soorlu café-ni, neriniartarfinni assigisaannilu immikkut pujortartarfeqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/11 Kalaallit Nunaani ingerlatseqatigiiffiit sinneqartoorutaasa akileraarusersorneqarnerata ukiuni kingullerni arlaqalersuni 37% -imik annertussuseqartinneqartup... (Ole Dorph, Siumut)

EM05/12 Nunap immikkoortuanut timmisartunut mittarfimmik Qaqortumi pilersitsinissaq Naalakkersuisunit sulissutigeneqaqqullugu Inatsisartut... (Jonathan Motzfeldt, Siumut)

EM05/13 Angerlarsimaffinni ikiortit amerlasuut utoqqarnut, siusinaarlutik suliunnaarnersiutisialinnut innarluutilinnullu tapersersortinut ullumikkut.. (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/14 Ilinniarnertuunngorniarfimmi ilinniartitaaneq allanngortinniarlugu nutarterinerup maanna ingerlanneqartup ilaatut ilinniartut kalaallisuinnaq... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/15 Efterskolernissamut amerlanerusut akuerineqarsinnaaqqullugit efterskolernissamut qinnuteqarsimasunut itigartinneqarsimasunulli... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/16 Imaatigut angalanermi puttaqutinik atuisussaatitaanerup kikkunnut tamanut imaatigut angalasunut atugasanngortillugu... (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/22 Tuluit oqaasiisa meeqqat atuarfianni piaarnerusumik ilinniartitsissutigineqartalernissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/23 Inuusuttut kikkuungaluartulluunniit angalanermut tapiiffigineqartalernissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/24 Utoqqaat, innarluutillit kiisalu siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutillit tigusartangaasa naliginnaasumik akit qaffakkiartortarnerat malillugu... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/25 Nioqqutissanik eqqussuinermi akitsuutit pillugit Inatsisartut nr. 19, 30. oktober 1992-imeersumi § 1 allanngortinneqassasoq, taamaalilluni sukkunik... (Enos Lyberth, Siumut)

EM05/26 Efterskolenut ukiuni 2008 aamma 2009-mi tapiissutinik Naalakkersuisut qaffaanissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. (Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

EM05/31 Tammajuitsussatut nannunniartarnerup nungusaataanngitsumik piniarnermillu inuussutissarsiuteqartunut/najugaqarfinnut sapinngisamik annertunerpaamik... (Palle Christiansen, Demokraterne)

EM05/34 Innuttaasut kalaallisuinnaq oqaasillit ilinniartitaanissamut periarfissaannik aaqqissuussinissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/35 Eqqumiitsuliornermut tunngaviusumik nunatsinni ilinniarfiliortoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/36 Atuarfitsialammi atuartut atuarnerminnik naammassinnitsigatik kalaallit atuakkiortut atuakkiaat sorliit atuarsimasariaqarneraat... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/37 Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuuteqarpunga, Naalakkersuisut peqquneqassasut perorsaasut isumaginninnikkullu siunnersortit,... (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

EM05/38 Silap allanngorarneranik pissuteqartumik umiatsiaararsorlutik aalisartut piniartullu inuussutissarsiutiminnik ingerlatsisinnaanngiffimminni... (Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/39 Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfinni tamani pinngitsoorani atuartut nerisinneqartarnissaat anguniarlugu suliniuteqaqqullugit... (Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

EM05/40 Inatsisartunut qinersisoqartarnerani qinersiviit amerlanerulersinneqaqqinnissaannik aalajangernissamik siunnersuut. (Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

EM05/41 Inuusuttut ineriartornerannik siuarsaanissaq siunertaralugu aningaasaateqarfimmik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/42 Nunaqarfinni nukissiuuteqarnerup ineriartortinneqarnissaa siunertaralugu nukissiorfeeqqanik nukinnik ataavartunik ingerlatilinnik... (Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/43 Inuusuttuaqqat inuusuttullu pisortatigoortumik nalunaarsorneqaratik suliffeqanngitsut nakkutigineqalernissaat aammalu inuttut ingerlariaqqinnissaat... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/45 Aningaasanut Inatsimmit aningaasanik aalajangersimasunik aningaasaliissutinik soorlu ilinniartitaaqqinnermut aningaasaliissutininngaanniit... (Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg)

EM05/76 Ilinniartunut suliffimmi sungiusartunut atugassarititaasut pitsanngorsarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/78 Nunatsinni Ilagiit sinniisaasa qinikkatut aningaasarsiqalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut Inatsisartunit peqquneqarnissaat.... (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/79 Meeqqanut inuusuttuaqqanullu innarluutilinnut angajoqqat pilersuisulluunniit minnerpaamik arlaata pisortanit aningaasaliiffigineqartumik... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/82 Imigassamik ikiaroornartumillu atornerluineq akiorniarlugu kommunit suleqatigalugit paasitsiniaanissamik kiisalu atornerluinerup... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/84 Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut, Naalakkersuisut peqquneqassasut aqqusinerni angallannermi malittarisassanik allanngortitseqqullugit... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/85 Meeqqap ukiukitsup ulluni pingasuni siullerni napparsimanerani paarsinermi akissarsianik annaasaqaataanngitsumik... (Per Rosing-Petersen, Siumut)

EM05/87 Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornikkut tapiissutitigut aaqqiissutit atuuttut kiisalu inuussutissarsiornermi Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartunut... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/90 Nunap immikkoortuini qitiusumik ineriartortitsivinnik sisamanik pilersitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/91 Sisimiut Kangerlussuullu akornanni aqquserniornissamut 100 mio. kr.-it nuunneqarlutik atorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik... (Palle Christiansen, Demokraatit)

EM05/92 Meeqqanut ombudsmandimik pilersitsinissaq pillugu Naalakkersuisut suliniuteqarnissaanik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni... (Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

EM05/95 Aappariinnermi qanoq inissisimaneq apeqqutaatinnagu saniatigut isertitat pillugit assigiimmik malittarisassaqaleqqullugu pisortanit pensionisiat... (Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

EM05/97 Sanaartornermi qitiusumik nakkutilliisoqarfeqalernissaa sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut... (Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/103 Meeqqat atuarfiata nutarterlugu ineriartorteqqinneqarnerani piumasaqaataasutut meeqqat ajornartorsiutillit ilinniartitsisunit... (Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit)

EM05/104 Qinigaasinnaanermut ataatsimiititaliap suleriaasiata inuttalersorneqarneratalu allanngortinneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortai)

EM05/107 Akissarsiutigalugu angajoqqaarsiassatut sulisut aammalu sulerusuttut amerlanerusut pikkorissarneqarneqartarnissaannut imaluunniit... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/108 Nunatsinni aalisarnermi piniarnermilu misissuinermut ineriartortitsinermullu suliniutit pisortat aningaasalersueqataaffigisaasa... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/109 Nunatsinni innuttaasut inersimasut tarnimikkut erloqissutillit angerlarsimaffissaannik pilersitsinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/110 Ikiaroornartut anngiortumik nunatsinnut eqqussorneqarnerisa millisarnissaat siunertaralugu sulinerup annertusarneqarnissaanik... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/111 Nunatsinni isumaginninnikkut ajornartorsiuteqartut pillugit siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisoqarnissaa pillugu Naalakkersuisut... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/112 Nunatsinni innuttaasut suliffissaaleqisut unittuunnginnissaat siunertaralugu suliffissaaleqinerup nalaani sulileqqissinnaanngorsaaniutinik... (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/114 Nuummi Nuussuarmi oqaluffissamik sanaartornissap immikkoortuanut siullermut aningaasanik pissarsiornissamut Naalakkersuisut.... (Jonathan Motzfeldt, Siumut)

EM05/115 2006-imi aningaasanut inatsisissami Kalaallit Nunaata Radio-ata teknikikkut atortorissaarutinik nutaalianik atugaqalernissaa... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/120 TV spillet computerspillellu sakkortuut meeqqanut naleqqutinngitsut immikkut mianersoqqummik nalunaaqutserneqartalernissaat anguniarlugu... (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/122 Maniitsup eqqaani Apussuit takornariarfittut, minnerunngitsumillu sisoraaserluni takornariarfittut, kiisalu aasaanerani Apussuit ataanni... (Isak Davidsen, Siumut)

EM05/124 Suliffeqareersunut saniatigut nioqqutissiornermi suleqataarusuttunut annikinnerusumik akileraartitsisalernissamik Naalakkersuisut.... (Simon Olsen, Siumut)

EM05/131 Piginneqatigiilluni inissiat pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi, 31. oktober 1991-imeersumi aalajangersagaq atorlugu... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/132 Kalaallisut, qallunaatut tuluttullu oqaatsinik kiisalu nunatsinni kulturimik inuiaqatigiinnillu paasinnittaatsimik ilinniartinneqarnissamik nunatsinni... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/133 Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut tunngaviusumik aalajangeqqullugit Inatsisartut... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/134 Inuussutissanik allagartalersuisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 1, 2. februar 1994-imeersumi, § 11, imm... (Jørgen Wæver Johansen, Siumut)

EM05/144 Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup pilersinneqarneranik tapersersueqqullugit aningaasaleeqqullugillu... (Aallartitat Siulittaasuat)

EM05/145 Nunarsuup immikkoortortaatut Nunani Avannarlerni Killerni pinngortitami pisuussutit nunarsuarmi tamarmi nungusaataanngitsumik iluaqutiginiarneqarnissaannik... (Aallartitat siulittaasuat)

EM05/146 Atlantikup Avannaani arfeqassutsip ilisimatusarfigineqarnerata, tassungalu ilanngullugu kisitsinertigut Atlantikup Avannaani arferit... (Aallartitat siulittaasuat)