Ullormut oqaluuserisassat

Ullut ataatsimiiffiusut arfineq-pingajuat, marlunngorneq 2. May 2023, nal. 11:00
Immikkoortup normua / Suliarineqarnissaata ullua
Siunnersuutit qulequtaat
Imm./pkt.: 2
Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.
Inatsisartut Siulittaasoqarfiat

Imm./pkt.: 36
Siull. 8/11-2022
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Naalakkersuisunit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Atorfimmi peqquserlunnerup akiornissaanut Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaannut Kalaallit Nunaata ilanngunneqarnissaanik matumalu aalajangiiffigisassatut Siunnersuutip akuerineqarnerata kingunitsianngua tamatuma sulissutigineqalernissaa aallartinneqaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 56
Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisunit taperserneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: Uunga siunnersuut Nunani allamiut pillugit inatsimmik allannguineq pillugu inatsisinik assigiinngitsunik aamma Schengen-imi isumaqatigiissutip Danmark-imit ilannguffigineqarnera pillugu inatsimmik allannguineq pillugu inatsisinik assigiinngitsunik Kalaalit Nunaannut atuutilersitsineq pillugu peqqussut
Isumaginninnermut, Suliffeqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 47
Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip aamma Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsisip allanngortinneqarnissaat pillugu inatsisissatut siunnersuummut (Tarnikkut nakuuserfigineqarneq pillugu aalajangersagaq immikkoortoq) aamma Pillaasarnermik inatsisip allanngortinneqarnerata ilaanik aamma inatsisit assigiinngitsut allat Kalaallit Nunaannut atuutilersinnissaat pillugu peqqussummut missingiut pillugu Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akuersissuteqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Aatsitassanut Inatsisillu Atuutsinneqarnerannut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 59
Inunnut paasissutissat oqartussanit suliarineqartarnerisa inatsisit naapertorlugit suliarineqartarnerat pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisip atortuulersinnissaa pillugu peqqussummut Namminersorlutik Oqartussat isumaqataanissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Naalakkersuisut Siulittaasuat

Imm./pkt.: 48
Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsisip allanngortinneqarnissaanut inatsisissatut siunnersuutip (Pinerlunnernut Immikkut Isigisarialinnut Nuna tamakkerlugu Immikkoortortap Kalaallit Nunaannut piginnaatitaanera il. il.) kiisalu pillaasarnermik inatsisip, eqqartuussisarnermik inatsisip, aningaasanik malunnaarunnaarsaasarneq pillugu inatsisip aamma inatsisit allat assigiinngitsut pillugit inatsisip allanngortinneqarnerata ilaanik Kalaallit Nunaannut atuutilersitsinissamut peqqussutissatut missingiut pillugit Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqarnissaa pillug Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut
Aatsitassanut Inatsisillu Atuutsinneqarnerannut Naalakkersuisoq

Imm./pkt.: 68
Imm. 68 aamma 69 ataatsimut siullermeerneqassapput

Akuerineqarpoq
Naalagaaffiit Peqatigiit Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissutaata malinneqarnissaanut iliuusissatut pilersaarummik 2023-mit 2030-mut atuuttussamik nutaamik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69
Imm. 68 aamma 69 ataatsimut siullermeerneqassapput

Akuerineqarpoq
Nunatsinni meeqqat inuusuttullu kommunini tamani suliassanngortitat annertuumik navianartorsiortutut nalunaarsorneqarsimallutik inissisimasut kiisalu meeqqat inuusuttullu pillugit suliat suliarineqarsimanngitsut pillugit kommunit peqatigalugit Naalakkersuisut immikkut annertusisamik iliuuseqarnissaannik peqquneqarnissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassattut siunnersuut.
Inatsisartunut ilaasortaq Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit